"Nu valde vi sociala medier för att få folkopinion"

"Det finns risk att värden går förlorade helt i onödan. Det tycker vi att kommunen borde reflektera över."

Mantorp2021-04-08 08:40

Stephan Fickler är verksamhetsledare och bebyggelseantikvarie på Svenska byggnadsvårdsföreningen. Föreningen är oberoende och arbetar ideellt för att skydda, vårda och bevara byggnader och miljöer från alla tider. 

– Normalt gör vi en skrivelse och kan överklaga beslut, men vi är helt överhopade av fall. Nu valde vi sociala medier för att få folkopinion.

Kommunerna måste öka sin kompetens om kulturhistoriska värden, tycker han.

 – Det sker otroligt många fönsterbyten. Det har blivit en standardgrej, påhejad av fönsterindustrin. Det är jätteviktigt med en större medvetenhet, intresset för resurshushållning hos allmänheten speglas inte riktigt i arbetsrutinerna hos kommuner.

– Dessutom är det här arbeten för småföretag, säger Stephan Fickler. Gröna jobb på orten, inte minst nya svenskar passar ofta bra in. De fönsterrenoverare som finns har fullt upp, här finns möjlighet till erfarenhetsutbyte och landsbygdsutveckling.

– Värst är när man bryter en livscykel. Det går att på ett varsamt sätt bygga om de gamla fönstren med cylinderblåst glas och vinkelbeslag. Det skulle gå att förbättra dem med nya tätningslister och energisparglas i innerbågen.

Östergötlands länsantikvarie Patrick Björklund säger samma sak.

– Ett originalglas är ett lite vågigt cylinderglas, nya glas är döda. Det kan också vara skillnad i virkesdimensioner, dessutom är gammalt trä utvalt och kådrikt i en kvalitet som inte finns i dag. En bra lösning i en kulturhistoriskt värdefull byggnad är en fråga om kunskap.

Kulturarv på gula listan

Svenska byggnadsvårdsföreningens gula lista över kulturarv i fara: https://byggnadsvard.se/om-byggnadsvard/gula-listan-2/gula-listan/

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!