Ljust läge för solenergi

Mycket talar för att det blir solceller på den nya räddningsstationen i Kisa. Energipaketet ryms inom beslutad budget för storbygget.

21 september 2017 05:00

– Ja, det gör det, säger kommunalrådet Hans Måhagen (S).

Ida Härnström, projektledare i Kinda kommun bekräftar.

– Utifrån handlingar och förfrågningsunderlag som tagits fram för räddningsstationen har vi låtit en konsult räkna på byggnaden. Då ryms solceller inom budgeten som är på totalt 53 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att investera i solceller. Om budgetramen tillät.

Förhoppningen är att byggnaden ska bli självförsörjande med el. Och att en solcellsanläggning ger ett visst marknads­föringsvärde för kommunen.

Det blir i så fall den första kommunala byggnaden i Kinda som tar sin kraft från solen.

Ett energisteg som välkomnas av miljö- och byggchef Yngve Blomberg.

– Det är jätteviktigt att vi kommer igång med alternativa energikällor. Nu börjar det bli ekonomi i solpaneler som blivit mer effektiva och som fått kortare avskrivningstider.

Mycket är redan krattat för en station vid korsningen Ydrevägen/Industrivägen. Politiskt beslut är taget och detaljplanen står fast efter överklagande.

Nu ligger det fortsatta arbetet hos Ida Härnström och hennes kolleger..

– Vi har börjat projektera och tagit fram planlösning enligt kravlista från miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Det gäller bland annat detaljer kring teknik och arbetsmiljö som Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) lämnar ekonomisk stöd till.

Dessutom har en arkitektfirma gjort en principskiss, vilken illustrerar den här artikeln.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist