Linköpingsföretag fick miljonkontrakt

Rymdföretaget Ruag Space i Linköping har fått två nya kontrakt värda 40 miljoner kronor. Företaget ska tillverka "ryggraden" till satelliter som franska Thales, en av världens största satellitleverantörer, satsar på.

15 juni 1917 16:07

Drygt en fjärdedel av alla satelliter i världen görs av Thales Alenia Space (TAS) som nu har tecknat ett femårskontrakt med Ruag Space. Uppgiften för Linköpingsföretaget är att både utveckla och producera centralstrukturen, eller satellitens ”ryggrad”, till vad det franska satellitföretag ser som sin framtida storsäljare. Det innebär att minst en fjärdedel av världens framtida kommunikationssatelliter får sin "ryggrad" på fabriken i Linköping. Det femårskontraktet som nu är skrivet beräknas egentligen vara värt cirka 100 miljoner kronor.

– Affären ger oss möjligheten att utveckla nästa generations satellitstrukturer med nya material och nya processer. Femårskontrakt för produktion av serieenheter gör att det totala värdet av affären långt överstiger det initiala kontraktsbeloppet, säger Jörgen Remmelg, verksamhetschef på Ruag Space Linköping.

Den inledande kontrakt på 40 miljoner kronor täcker utveckling och de tre första serieprodukterna för Neosat som ingår i ett av Europeiska rymdorganisationens program för teknologiutveckling. Det programmets syfte är att utveckla nästa generations telekommunikationssatellit.

– Våra satellitplattformar ska göra det möjligt för den europeiska rymdindustrin att leverera kommersiellt konkurrenskraftiga satelliter på mellan tre och sex ton. Ambitionen är att ta minst halva världens telekomsatellitmarknad mellan 2018 och 2030, säger Jörgen Remmelg.

Neosat vill byta ut kemiskt bränsle till solel och på det sättet blir varje satellit 2 000 kilo lättare. För den vikten kan satelliten ha solpaneler och flera tevekanaler i stället, mellan 20 och 40 tevekanaler ytterligare per satellit. En tevekanal på en satellit ser ut som en radioapparat och har en tillhörande antenn och förstärkare.

– I rymden finns alltid solen på en sida och det är 100 grader på den sidan. Här är utmaningen att på andra sidan satellitplattformen finns den svarta rymden och temperaturen är minus 273. Ett exempel på problem som vi löser här, säger Jörgen Remmelg.

Ruag Space är Europas största, oberoende leverantör av rymdprodukter till branschen med över 1 250 anställda på tretton orter i sex länder. Företaget har sitt svenska huvudkontor i Göteborg och en enhet för mekaniska system med 110 anställda i Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa