Stadsdelen rustas upp med lekplats och boule

Snart kan Berga få en önskad och attraktiv mötesplats med en lekplats, en boulebana med tak och eget odlingsområde.
Snart kan Berga få en önskad och attraktiv mötesplats med en lekplats, en boulebana med tak och eget odlingsområde.

En attraktiv mötesplats för alla boende behövs och kan bidra till utvecklingen av stadsdelen Berga. Det uttryckte Bergaborna i medborgardialoger 2017. Nu kan arbetet med mötesplatsen komma i gång.

Linköpings kommun 6 oktober 2019 10:00

Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om sex miljoner kronor hos kommunstyrelsen – tre miljoner för 2019 och tre miljoner för 2020 – för att kunna sätta i gång projektet Berga by. Det är meningen att pengarna ska tas från statsbidrag mot segregation som Linköpings kommun redan har fått från Tillväxtverket för 2019, samt från nästa års statsbidrag, under förutsättningen att kommunen får det.

Berga by omfattar fyra lokaler: Berga slott, Berga idrottshall, Ung Plus-lokalen där det bedrivs ungdomsverksamhet för barn och ungdomar mellan 13 och 25 år samt Daggkåpan som idag är resursskola men som kommer att kunna användas för fritidsverksamhet. Även området runt dessa byggnader ingår i "byn". Under kommunens medborgardialoger i Berga har invånarna lyft fram det som kändes viktigt för dem och som kunde bidra till utvecklingen av området: ett bibliotek och en mötesplats för olika aktiviteter –  tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, bakgrund och funktionsvariation. 

– Utifrån de tankar som kom fram från Bergaborna skapades projektet Berga by. Området ska stå för öppenhet, sammanhållning och bykänsla. Så fort nämnden får pengarna kan vi påbörja arbetet, säger Stina Bond, på kultur- och fritidskontor, som har jobbat med att framställa projektet. 

 

De första sakerna som ska göras är att bygga en lekplats utanför Berga slott,  en boulebana med tak och sittbänkar med platser för stadsodling.

– Bergaborna önskade en lekplats som skulle finnas just mellan gårdar och på en öppen yta så att alla kan mötas där. Det är också meningen att boulebanan ska vara nära lekplatsen så att både vuxna och barn kan ha sina aktiviteter nära varandra, säger Stina Bond.

Pengarna ska också användas till att anordna några aktiviteter som ska locka tjejer och kvinnor till mötesplatsen.     

– Berga är ett av kommunens prioriterade stadsdelsområden. Hela projektet är ett stort utvecklingsprojekt där flera nämnder och kommunens verksamheter samarbetar för att rusta upp området, säger Gustaf Appelberg (L), nämndens ordförande.

 

I Berga bor cirka 7 000 invånare, varav 34 procent är utrikesfödda. En fjärdedel av alla Bergabor är mellan 0 och 18 år. Under de närmaste fem, tio åren beräknas antalet invånare ökar till cirka 10 000 personer. På tisdag ska kommunstyrelsen fatta beslut om nämnden ska få pengarna. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa