Sommarkollo försvinner när kommunen ska spara

Tusentals barn har under de gångna åren badat och umgåtts på Linköpings sommarkollo. Bilden är från Kalvudden.
Tusentals barn har under de gångna åren badat och umgåtts på Linköpings sommarkollo. Bilden är från Kalvudden.

Tusentals barn har under de gångna åren tillbringat en del av sin sommar på Linköpings kollo där de har kunnat bada och träffa andra barn. Men nu är det slutbadat.

Linköpings kommun 16 oktober 2019 19:00

På torsdagseftermiddagen ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om sin internbudget för 2020. I nämndens budgetförslag finns det flera besparingsförslag. Ett av dessa är nedläggning av kommunens kolloverksamhet. 

Linköpings kommun har mellan 1925 och 2016 drivit koloniverksamhet för barn och ungdomar i en anläggning på Kalvudden och därefter – från och med 2017 – på KFUM-gården vid Rengen. I somras fanns det 160 platser för elever i årskurser 4– 9, under fyra perioder. 

 

Det fanns också ytterligare 70 platser inom riktade kollon, på Stora Skogsgården och Liljeholmen, för barn och ungdomar mellan 12 och 20 år. Dessa platser nyttjades av verksamheterna: Diva, för flickor i högstadieåldern, Liquid, för hbtq-ungdomar och Shanazi hjältar, som arbetar med ungdomar utsatta för hedersproblematik.  

Denna kolloverksamhet –  samtliga 230 platser– ska, enligt förslaget i nämndens budget, upphöra nästa år. Nedläggningen beräknas spara 1,2 miljoner kronor, varav 700 000 skulle "omprioriteras". 

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av maj om budget för 2020 –  med plan för 2021-2023 –  och om ekonomiska ramar för nämnderna. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för nästa år är cirka 378 miljoner kronor, vilket innebär ett besparingskrav på sex miljoner kronor jämfört med det här året.

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Gustaf Appelberg (L), tror inte att barn i Linköping kommer att förlora möjligheten att vistas på kollo. 

– Kolloverksamhet anordnas av olika föreningar och aktörer, möjligheten att åka på kollo faller inte med att kommunen slutar bedriva det. Vi tycker att det är viktigt att satsa på alla sommaraktiviteter, så ska vi omprioritera de 700 000 kronorna. 

Niklas Nåbo (S), nämndens viceordförande, är kritisk till att nämnderna ska göra generella besparingar. 

– De generella besparingar som nu görs på alla kommunala förvaltningar och bolag borde varit mer specifika och undantagit verksamheter där de skadliga sociala effekterna blir stora. Lejonfastigheter och Stångåstaden borde spara mer, till exempel, säger Niklas Nåbo. 

Han menar att kolloverksamheten borde prioriteras.

– Att få åka på ett läger kan stärka en ung människa och ge möjlighet till att knyta kontakter. Den nedskärningen drabbar särskilt hårt en sårbar grupp, det vill säga elever i behov av en meningsfull aktivitet på sitt sommarlov. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa