Rivningshotat tält får vara kvar

Ljunkan får behålla sitt stora förrådstält vid järnvägen.
Ljunkan får behålla sitt stora förrådstält vid järnvägen.

Ett stort förrådstält på Anders Ljungstedts gymnasium får vara kvar. Detta trots att det strider mot detaljplanen.

Linköpings kommun 28 september 2019 09:00

Tältet är på 675 kvadratmeter och används för att förvara verktyg och byggmaterial åt byggprogrammet på Ljunkan. Det ligger utmed Gamla Norrköpingsvägen, ett tjugotal meter från järnvägen.

Tältet har haft ett tillfälligt bygglov som förlängts i sammanlagt 15 år, och längre än så går det inte att bevilja ett tillfälligt bygglov. 

 

Något permanent bygglov ville inte bygglovskontoret bevilja, eftersom det skulle strida mot detaljplanen. Enligt planen ska området användas för järnvägsändamål och allmän gatutrafik. Det ska dessutom vara tillgängligt för underjordiska ledningar och får inte bebyggas.

En enig bygg- och miljönämnd valde dock att gå emot tjänstemännen och bevilja bygglov.

– Vi hade ett liknande ärende på Ljunkan 2017 och gjorde likadant då. Det finns en paragraf som gör att man kan bifalla –  trots att det strider mot bestämmelserna – om man bedömer det som en lämplig komplementbyggnad. Och tältet stör ingen annan verksamhet, säger nämndens ordförande Stefan Erikson (M).

 

Trots det permanenta bygglovet räknar inte Stefan Erikson med att tältet kommer att stå kvar alltför länge.

– Skolan kommer att flytta i framtiden, man kommer ju att göra om i området med Ostlänken och allt. Hade skolan behövt ersätta tältet med något annat nu hade det blivit en jätteprocess. Vår utgångspunkt i sådana här lägen är att hellre fria än fälla, om det finns en bra lösning som håller rent juridiskt. Vi vill minska krånglet så mycket det går.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa