Politiker oeniga om pengasatsning

Ett jubileum kan rikta fokus mot Kinda Kanal, ansåg majoriteten i kommunstyrelsen. En satsning på Berga slott är mera bestående, anser S och MP.
Ett jubileum kan rikta fokus mot Kinda Kanal, ansåg majoriteten i kommunstyrelsen. En satsning på Berga slott är mera bestående, anser S och MP.

Ska pengar läggas på fasadrenovering eller på ett jubileum med fyrverkerier? Politikerna är oeniga i frågan.

Linköpings kommun 10 oktober 2019 09:30

Ska utdelningen från Kapten Anton Ridderstads stiftelse gå till Kinda Kanals 150-årsjubileum eller ska de användas för att renovera fasaden på Berga slott och därmed visa att Linköping menar allvar med sina satsningar i Berga. 

Den frågan väckte debatt vid kommunstyrelsen senaste möte och den visade också en tydlig politisk skillnad mellan den styrande majoriteten och oppositionen i form av S och MP - och även V, även om de inte har rätten att rösta.

Stiftelsepengarna delas ut vart femte år och ska enligt statuterna gå till "något för staden eller inom staden befintliga institutioner gagneligt allmännyttigt ändamål" 

Förslag till beslut var att ge Kinda Kanal pengar till sitt jubileum.

– Kinda Kanal är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv här och den är underutnyttjad. Jag tror att jubileet ger fler Linköpingsbor möjlighet att upptäcka kanalen, sa Niklas Borg (M).

Men den nämnda oppositionen höll inte med.

– Jag tycker att pengarna ska användas till något som är beständigt för Linköpingsborna, sa Kristina Edlund (S) och fick stöd från (S) Rebecka Hovenberg (MP).

Hovenberg tyckte förvisso att jubileet var en rolig sak, men höll fram integrationsarbetet som viktigare.

– Fördelen med att lägga pengar på Berga slott är att det förstärker det integrationsarbete som redan pågår här, sa hon.

Niklas Nåbo (S) vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden höll med och påpekade också att Kapten Ridderstad faktiskt själv bott i Berga slott.

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden – som är den nämnd som hanterar Berga slott – Gustav Appelberg (L) var av annan uppfattning.  Ett jubileum som pågår under ett år kan absolut ge bestående intryck, tyckte han.

– Man behöver inte uppföra en byggnad eller byta fasad för att få bestående verkan. Det kan absolut uppstå med ett fyrverkeri, sa han. 

En kommentar som fick en och annan i församlingen att dra lätt på munnen.

Appelberg antydde också att fasaden skulle bli renoverad även utan stiftelsepengar

Något som fick Niklas Nåbo att påpeka:

–  Men då är det nåt annat vi inte har råd med. Det inte är något överflöd i kassan precis, sa han.

Ett tredje förslag om att förvandla Skyltens innergård till Linköpingsbornas vardagsrum fanns också med. Men det förslaget diskuterades bara i en bisats.

Till slut klubbades beslutet som ger AB Kinda Kanal 390 000 kronor att jubilera för under nästa år. Mot detta beslut reserverade sig S och MP.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa