Krutzén (M) har förtroende för anbudsgivarna

Annika Krutzén (M), kommunalråd, säger sig ha förtroende för anbudsgivare som vann kommunens upphandlingen om flera vårdboenden i Linköping.
Annika Krutzén (M), kommunalråd, säger sig ha förtroende för anbudsgivare som vann kommunens upphandlingen om flera vårdboenden i Linköping.

Socialdemokraternas kritik av kommunens beslut att tilldela vårdbolaget Norlandia nya uppdrag avvisas av både kommunalrådet Annika Krutzén (M) och Lena Andersson, Norlandias regionchef Öst.

Linköpings kommun 4 oktober 2019 06:00

Eftersom Liselotte Fager (KD), äldrenämndens ordförande är bortrest får Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden, uttala sig om upphandlingen då Norlandia tilldelades drift av åtta vårdboenden.

– Vi hade ingen laglig grund att förkasta Norlandias anbud. Om vi på laglig grund ska kunna förkasta anbud måste vi tidigare ha bedömt att företaget haft så allvarliga brister, som de inte åtgärdat, att vi har sagt upp avtalet. Vi får inte utesluta ett vårdbolag på grund av att de tidigare haft brister i verksamheten, säger Annika Krutzén.

Hon säger sig ha förtroende för anbudsgivarna och de som har handlagt anbuden.

– Vi måste värdera alla anbud, så säger våra jurister. Om Mikael Sanfridson är så bekymrad, borde han ha sagt upp avtalet med Norlandia när bristerna upptäcktes och vitet utdömdes.

Lena Andersson, Norlandia Äldreomsorgs regionchef Öst, är glad över att bolaget har fått nytt förtroende i Linköping och avvisar kritiken från Sanfridson. 

– Norlandias verksamheter i Linköping har mycket goda resultat i årets brukarundersökning 2019 från Socialstyrelsen, säger Lena Andersson. 

Men ni fick betala ett vite?

– Det handlade om en enskild situation på ett vårdboende som Norlandia inte längre driver.  

Enligt kritiken hade bolaget svårt att ta itu med problemet?

– Detta är inte vår bild av det som skedde, vi har god dialog med Linköpings kommun och har skyndsamt och grundligt hanterat detta ärende.   

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa