Kritiserade vårdbolaget får nya uppdrag

Mikael Sanfridson (S), vice ordförande i äldrenämnden, är kritisk till nämndens beslut att ge nya uppdrag till ett kritiserat vårdbolag.
Mikael Sanfridson (S), vice ordförande i äldrenämnden, är kritisk till nämndens beslut att ge nya uppdrag till ett kritiserat vårdbolag.

Äldrenämnden har upphandlat drift av nio vårdboenden i Linköping. Åtta av dem gick till ett vårdbolag som tidigare har kritiserats av både kommunen och IVO.

Linköpings kommun 4 oktober 2019 06:01

Det är flera vårdföretag som har skickat in anbud till kommunen och som har velat driva något eller några av de nio upphandlade vårdboenden från och med nästa höst. Vårdbolaget Norlandia Care AB tilldelades uppdrag att driva verksamheten på åtta ställen. Det är samma bolag som kommunen så sent som i augusti förra året dömde till att betala ett vite på 724 000 kronor på grund av allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten. Efter ett dödsfall på ett demensboende kritiserades vårdbolaget också av IVO för bristande rutiner. 

Socialdemokraterna är i opposition och de håller inte med majoritetens (KD+M+C+L) beslut att ge vårdbolaget med tidigare uppvisade brister nytt förtroende.

– Det är inte rimligt att bolag som tidigare har misskött sina uppdrag får så många nya uppdrag. Om Norlandia inte klarar av flera av de uppdrag som de har idag, hur ska de då klara det nu med ännu fler och mer omfattande uppdrag, säger Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens viceordförande.

– Mitt politiska uppdrag är att värna om de äldres intressen, inte om företags intressen. Det fanns flera andra företag som inte hade misskött sig som nämnden kunde ha valt. På så sätt skulle kommunen ha skickat signal om att vårdbolag måste sköta sina uppdrag om de vill få förnyat förtroende i Linköping, säger Sanfridson.

Ska ett vårdbolag väljas bort även om de skärper sig efter vitet eller kritiken? 

– Tyvärr måste bristerna först uppmärksammas av andra innan dessa åtgärdas och detta kan ta lång tid eftersom vårdbolagen brukar överklaga sådana beslut. Under tiden har de äldre farit illa. Det är de äldre som drabbas.

Kommunalrådet Annika Krutzén (M) menar att Koalitionen med Socialdemokraterna i spetsen kunde ha sagt upp avtalet när bristerna upptäcktes, om de var så oroliga, i stället för att nu komma med kritiken.

– När bristerna bedömdes under hösten, blev viten på den nivå som en enig och blocköverskridande nämnd fann mest lämplig. I dag ser vi att det finns skäl att gå vidare och skärpa tonen ytterligare, inte minst med tanke på hur länge de äldre har fått stå ut med bristerna i omsorgen, säger Sanfridson.

Han tycker att den borgerliga majoriteten fokuserar på "fel" sak.  

– De borgerliga försöker flytta fokus från sitt nuvarande beslut, att släppa fram företag som misskött sitt uppdrag och faktiskt inte borde få förnyat förtroende. Trots att det fanns en möjlighet att välja ett annat företag.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa