Klüft kämpar för att barn ska röra på sig

Ojämlikhet i hälsan kan lösas med nya samarbeten. Under East Sweden Innovation Week kan lösningar jammas fram.

Linköpings kommun 5 november 2019 21:00

Det är East Sweden Innovation Week  i Östergötland. En del av detta, är nyheten Active day på Linköpings universitet. Frågor som sökte svar handlade om hur vanliga människor skall förmås att röra på sig. Detta i ett läge när befolkningen i landet blir mera stillasittande.

– Vi vill samla alla våra aktörer som jobbar med att främja fysisk aktivitet. Målet är att hitta nya samarbeten mellan klubbar och föreningar. Det kan handla om tekniska lösningar men jag tror att nya möten skapar nya lösningar. Astma och Allergiförbundet går, som exempel,  ihop med Friluftsfrämjandet och gör en kokbok som gör att barn i friluftsliv ska känna sig tryggare, säger Matti Leijon.

 

Den regionala strategin, Sätt Östergötland i rörelse, har sett en stor ojämlikhet i hälsa och rörelse. Det är svårt att nå alla och inte bara de redan motionsfrälsta.

– Vi måste tänka nytt ihop med nya aktörer och involvera de människor som berörs. Det är mycket som pockar på uppmärksamhet, tv-serier och sociala medier. Förmodligen måste något nytt spännande komma till för att locka ut människor i rörelse, fortsätter Matti Leijon.

 

Generation Pep, med före detta friidrottsstjärnan Carolina Klüft som verksamhetschef, arbetar för att sprida kunskap kring barn och ungdomars hälsa.

– För oss är det främst fysik aktivitet och hälsosamma matvanor som är avgörande. För det ser olika ut beroende på inkomst, utbildning och var man bor i landet. Utbudet av aktiviteter och bristen, i vissa fall, är hinder ungdomar möter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa