Jättesatsning för 156 miljoner vid Stångån

Torg, parker, kajer, fiskomlöp, bryggor och platser för restaurangbåtar. Över 150 miljoner kronor satsas på miljön vid Stångån.

Linköpings kommun 15 november 2019 06:00

Linköpings kommun fortsätter sin satsning på att göra områdena längs Stångån och Kinda kanal mer attraktiva och tillgängliga. Av de cirka 156 miljoner kronor som satsas kommer ungefär 128 miljoner från den kommunala kassan.

Tre riktigt stora projekt pågår eller ligger i startgroparna: Brunnspromenaden, Hamnen och Nykvarnsholmen. Vi tar en titt på vad som är på gång – projekt för projekt.

 

Brunnspromenaden

Arbetet vid Brunnspromenaden, på åns östra sida, drar igång nu i dagarna och beräknas vara klart om två år. Det handlar om sträckan mellan Drottningbron och Stångebrobron och framför allt marken nedanför JM:s och Lundbergs byggen på gamla brandstationstomten.

Närmast nybyggena anläggs Britta Holmströms torg, efter grundaren av IM (Individuell Människohjälp). Här finns det möjlighet till uteserveringar.

Ner mot ån planeras trappor, sittgradänger och granitmurar. Mindre prydnadsträd planteras i anslutning till torget och ett par större träd nere i parken. 

 

Alldeles intill vattnet återskapas den ursprungliga grusade promenadstigen som Linköpingsbor använde på 1800-talet när de skulle dricka brunn, dansa i brunnssalongen eller spela kägel. Det innebär att det här blir tre stråk längs ån – längre upp från vattnet finns sedan tidigare en grusad gångväg och en asfalterad cykelväg.

I vattnet blir det tre stora bryggor med sittplatser för picknicksällskap och möjlighet att lägga till för kanotister.

– Förut har man bara passerat här på Brunnspromenaden. Nu blir det en plats att vara på och umgås. Det kommer att bli superfint, med kvällssol och bästa läget i staden, säger Linda Moström, landskapsarkitekt på kommunen.

 

En fråga som diskuterats är om pilträden i vattenbrynet ska sparas eller fällas. Beslutet blev att låta alla vara kvar. Nackdelarna är att man får ducka för grenar om man väljer den nedre, nygamla promenadstigen och att det blir svårare att renovera stenskoningen. Men fördelarna med att ha träden kvar överväger, menar Linda Moström.

– De skuggar, ger syre, binder koldioxid, är vackra att titta på och innehåller stora ekologiska värden. Här är de dessutom bärare av kulturhistoria, säger hon.

Kostnaden för Brunnspromenaden är 45 miljoner kronor, inklusive gator och belysning. Byggherrarna på brandstationstomten bidrar med 17 av de miljonerna (alla summor i artikeln är ungefärliga).

 

Hamnen

Den största andelen av de summor som nu satsas längs Stångån/Kinda kanal läggs på kajrenovering.

– Kajerna mår dåligt på många håll. Det har inte gjorts mycket åt dem på 100 år, konstaterar kommunens projektledare Joacim Gustavsson.

Upprustningen av 700 meter kaj från Tullbron till Nykvarnsparken har pågått i nästan två år. Om en månad ska det vara klart. Då är det också meningen att känslan av en riktig hamn ska infinna sig, med pollare och sittbänkar. Teknikboxar ska göra det möjligt för restaurangbåtar och guidebåtar att ligga här. 

 

Infotavlor kommer att berätta om hamnens historia.

– Det här var en av Sveriges största insjöhamnar från 1860 till 1930–40. Det fanns dubbla tullhus för att klara av all handel som Linköping hade på hela världen tack vare Göta kanal. Vi kommer också att berätta om Kinda kanal, som hade en helt avgörande betydelse för Linköpings utveckling, säger Håkan Lundberg, kommunekolog som är engagerad i alla projekt längs ån.

Södra Stånggatan smalnas av från 9–10 meter till 6 meter. I stället blir det plats för en gång- och cykelbana mellan Tullbron och Nykvarnsparken.

Hamnprojektet och kajrenoveringen kostar kommunen 50 miljoner kronor.

 

Nykvarnsholmen

Satsningen på Nykvarnsholmen kommer att ge Linköpingsborna ett nytt utflyktsmål. Men framför allt är det ett naturvårdsprojekt som gör att fiskarna kan ta sig förbi kraftverket och upp i Stångån för att leka. Ett drygt 200 meter långt fiskomlöp har byggts vid Nykvarn.

– Det är en fantastisk anläggning. Fiskarna kan vandra upp till Tannefors där det har gjorts en lekränna vid Snugganparken. Vi har 16 fiskarter dokumenterade i Stångån och alla kommer nu förbi Nykvarn, säger Håkan Lundberg.

 

Samtidigt med fiskrännan har Nykvarnsholmen gjorts i ordning med sittplatser och promenadväg. 110 meter kaj och tre broar har renoverats. Arbetet beräknas vara klart i slutet av denna månad, men invigning blir det först i vår.

För kommunen kostar Nykvarnsprojektet cirka 25 miljoner kronor. Dessutom bidrar Carlstedtska stiftelsen och Tekniska verken med 11 miljoner.

Fler projekt på gång

300 meter kaj mellan Åkersbergsgatan och Tegelbruksgatan ska renoveras. Kostnaden beräknas till cirka 20 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart om två år.

Vid Tannefors slussar ska lusthuset med brygga samt kajen renoveras. Kostnaden beräknas till 5 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart i början av juli 2020.

På Långa Lisa, nära segelbåtshamnen, utreder kommunen hur man kan utöka vattenspeglarna. Syftet är att förbättra för fågellivet. En gångstig planeras också genom området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Därför är busskurerna gjorda av glas – kan bli aktuellt med nya material framöver

Därför är busskurerna gjorda av glas – kan bli aktuellt med nya material framöver

Insändare: Planteringarna är ett miljölyft för Vidingsjö

Insändare: Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Insändare: Vad kostar detta vansinniga projekt?

Insändare: Vad innebär bilköerna för luften i stadsmiljön?

Vad innebär bilköerna för luften i stadsmiljön?
Visa fler