Hans förslag: Flytta inte stationen

Utveckla den befintliga stationen i stället för att bygga en ny – och använd de sparade pengarna till en spårväg. Det föreslår Järnvägsfrämjandet.

Linköpings kommun 29 oktober 2019 06:00

Bengt Walla är ordförande i Svenska Järnvägsfrämjandet, avdelning öst. Hans engagemang i järnvägsfrågor går långt tillbaka. För centralstationen i Linköping har han en tjock pärm med förslag och skisser daterade från 1993 och fram till idag.

Nu är det Ostlänken och ett planerat resecentrum på Kallerstad/Stångebro som är på tapeten. Enligt Bengt Walla går det att spara en miljard på att använda och bygga ut dagens centralstation.

– Det går att med olika åtgärder fördubbla kapaciteten där, hävdar han.

 

Wallas och Järnvägsfrämjandets förslag går ut på att dra två nya spår för Ostlänken mellan de gamla spåren och Stångån. En gång- och cykelbro byggs mellan Järnvägsparken och Stångebro, med en halvcirkelformad väntsal, konferenslokaler och restaurang i två våningar ovanför spåren.

– Man säger att det är för trångt på stationsområdet. Men då har man glömt att titta uppåt. En station i dagsljus med bro är mycket trevligare och tryggare än tunnlar, säger Bengt Walla.

Förslaget har mottagits med viss skepsis hos kommunen och Trafikverket, bland annat för att det inte finns plats för de 14 meter breda perronger som nya regler föreskriver (dagens perronger är 9,5 meter breda).

–  Det är sant, men det finns möjlighet att söka dispens. Man behöver inte ha hiss och rulltrappor bredvid varandra och då går det att ha en smalare perrong, säger Bengt Walla.

 

Förslaget bygger också på att förlänga perrongerna i riktning mot Mjölby och att utvidga bussterminalen på de ytor där det idag är fjärrbussterminal och bilparkering. P-hus med hotell finns också med i planerna.

Att Ostlänken ska dras i en tunnel under Linköping bedömer Bengt Walla som uteslutet av kostnadsskäl. Han tycker inte heller att det vore önskvärt.

– Den dag vi har en utbyggd tunnelbana i Linköping kan det vara motiverat med en järnvägstunnel, men inte idag, tycker han.

 

Enligt Bengt Walla skulle förslaget vara runt en miljard kronor billigare än att bygga ett helt nytt resecentrum. Den miljarden vill han använda till att bygga en spårväg från stationen till US, garnisonen, Vallastaden, Mjärdevi och universitetet, eventuellt med fortsättning till Malmslätt.

– Så har de gjort i Lund. Där har de gjort en deal med staten om att rusta upp det gamla stationshuset, och så är staten med och bekostar en spårväg. De är i full färd med att bygga den nu, säger Bengt Walla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa