Covid-19: Dödstalet inom äldreomsorgen ökar

Under ett dygn avled ytterligare två personer på kommunens äldreboende till följd av covid-19. Sammanlagt har nu sex personer avlidit.

Antalet personer som avlidit i covid-19 inom äldreomsorgen i Linköping har ökat.

Antalet personer som avlidit i covid-19 inom äldreomsorgen i Linköping har ökat.

Foto: Peter Jigerstrom

Linköpings kommun2020-04-17 16:00

Sedan skärtorsdagen har antalet personer som dött i covid-19 på äldreboenden i Linköping stigit från två till sex personer. Det visar siffrorna från fredagens kommunala redovisning. 

På torsdagen var dödssiffran fyra personer, men hade till fredagen stigit till sex personer. Andelen äldreboende där smittan förekommer är fortsatt 13 av 56 boenden. 

Antalet personer som har konstaterad covid-19 var på fredagen 30 personer. Samma antal som registrerades till torsdagens redovisning. Jämfört med för en vecka sedan är det en ökning med fem personer.

Fyra personer som bor på äldreboende har blivit friska från sjukdomen.

För LSS-boenden finns inga siffror redovisade.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!