Biträdande professor vid LiU får stipendium

På grund av Christopher Sjöwalls, biträdande professor vid LiU, patientnära reumatologiska forskning tilldelades han 2019 års Nanna Svartz-stipendium.

Christopher Sjöwall tilldelades priset för sin patientnära reumatologiska forskning.

Christopher Sjöwall tilldelades priset för sin patientnära reumatologiska forskning.

Foto: Per Lundblad, Mediahuset Göteborg

Linköpings kommun2019-09-16 10:00

På onsdagen tog Christopher Sjöwall, biträdande professor vid LiU, emot priset i Falun tillsammans med den andra stipendiaten Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet. 

– Det känns fantastiskt hedrande. Det är bevis på att den forskning vi driver är viktig och gör nytta för patienterna, säger Christopher Sjöwall. 

Stipendiet som delades ut låg på 150 000 kronor och är till för forskning eller resor i vetenskapligt syfte. Sjöwall säger att stipendiet bland annat ska gå till den forskargrupp han leder.

– Det är så vi kan driva projektet vidare, säger han. 

I motiveringen står att Sjöwall får utmärkelsen eftersom hans forskning inom reumatologi bidrar till säkrare diagnostik och individualiserade behandlingsstrategier vid den inflammatoriska systemsjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE. SLE är en autoimmun sjukdom som, till skillnad från den vanligaste reumatiska sjukdomen ledgångsreumatism, ofta drabbar inre organ som njurar, hjärta och nervsystem.

– Sedan 70-talet har vi lärt oss hur vi ska behandla sjukdomen, men vi är långt ifrån att nå målen. Många patienter med SLE plågas av låg livskvalité. 

Pfizer och Reumatikerförbundet har delat ut stipendiet för framstående reumatologisk forskning sedan 1999 och delas ut i samband med Svensk Reumatologisk Förenings årliga möte Reumadagarna. Det här är andra gången priset tilldelas till Linköping. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!