800 bostäder – och det är bara början

Akademiska hus vill bygga 600–800 studentbostäder på Campus Valla. Sedan kan det bli fler – enligt bolaget är det brist på flera tusen bostäder i Linköping.

Akademiska hus vill bygga bostäder på flera platser på Campus Valla. 2024 kan de vara inflyttningsklara.

Akademiska hus vill bygga bostäder på flera platser på Campus Valla. 2024 kan de vara inflyttningsklara.

Foto: Montage: Öst Media

Linköpings kommun2019-11-13 06:00

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar på onsdagen en detaljplaneansökan från Akademiska hus. Det statliga fastighetsbolaget vill bygga 600–800 studentbostäder på universitetsområdet.

Ordförande Muharrem Demirok (C) räknar med att nämnden enhälligt säger ja.

– Det är en jättehäftig plan. Det är första gången vi går in på universitetsområdet på riktigt med något annat än universitetslokaler, kommenterar han.

Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska hus, säger att det finns ett stort behov av bostäder i Linköping.

– Dessutom bedömer vi att behovet kommer att öka. Linköpings universitet är väldigt attraktivt för svenska studenter och vi tror också att det kommer att bli mer attraktivt internationellt. Vi ser en brist på mellan 2 000 och 3 000 bostäder inom tio år, säger hon.

De platser som pekas ut för byggnation är parkeringen och en del av parken vid FOI, en gräsmatta mellan Campushallen och Vallastaden samt den yta som idag är parkering för Katastrofmedicinskt centrum.

Akademiska Hus räknar med att kunna börja bygga om 2,5–3 år och att bostäderna är inflyttningsklara 2024. Det finns också planer på ännu fler bostäder.

– Vi tittar på mark vid Kunskapslänken. Det överensstämmer med kommunens översiktsplan som vill förstärka kopplingen till Mjärdevi, säger Susanne Malmgren. 

Hur många bostäder kan det röra sig om där?

– Det kan jag inte säga i nuläget. Det finns ju fler aktörer som bygger studentbostäder i Linköping också.

Ni är inte rädda att ni bygger bort möjligheterna att låta universitetet växa?

– Nej, som Campuset ser ut idag finns det väldigt mycket mark att bygga på. När det gäller universitetet är vi mer inne på att se till att de lokaler som finns är ändamålsenliga och att utnyttja dem bättre med hjälp av lokalbokningssystem.

Att bygga studentbostäder är ganska nytt för Akademiska hus, som fick det tilläggsuppdraget av regeringen för fem år sedan. Nu har bolaget nybyggda bostäder, pågående byggnation eller planerade projekt i sju städer: Linköping, Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Luleå.

– Vi vill gärna främja kollektivt boende, för vi ser ett behov hos studenterna att vara mer tillsammans. I Linköping tittar vi till exempel på lägenheter för sex personer, med tre toaletter och gemensamt kök och vardagsrum. Men vi kommer också att bygga ettor och tvåor, säger Susanne Malmgren.

Karta: Linköpings universitet
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!