"Vi vill behålla erfarenheten"

"Vårt mål är att se till att kompetensen i byggsektorn behålls när någon inte längre klarar sitt gamla jobb", säger Johan Härnström, handläggare på Galaxen Bygg i Linköping.

26 maj 2019 21:00

Johan Härnström är handläggare på Galaxen Bygg i Linköping. Han har själv en bakgrund inom byggbranschen där också hans kropp sa stopp. I dag hjälper han människor med byggbakgrund att hitta en plats tillbaka till arbetslivet.

– Jag har jobbat här i fem år och jag skulle säga att vi har lyckas bra med det vi vill göra. Vi vill hitta plats för den som har dokumenterad funktionsnedsättning som gör att det blir svårt att ta sig tillbaka till det arbete man en gång hade, säger han.

Galaxen Bygg ägs av arbetsgivarorganisationer och företag inom byggbranschen. Den som jobbar inom bygg och får en dokumenterad skada hamnar i slutändan på Galaxens bord. Där sätter man igång med det uttalade målet att behålla kompetensen inom byggbranschen. Men med andra arbetsuppgifter. Johan Härnström besöker olika arbetsgivare och undersöker möjligheten att ta in någon med kompetens från byggbranschen. När han får napp börjar rehabiliteringen.

– Anställningen är anpassad så att arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen. Lönebidraget ska se till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. Målet är en anställning utan lönebidrag och att kompetensen finns kvar till förmån för byggbranschen, säger han.

Du har jobbat med det här i fem år. Vad är roligast?

– När jag ser att kunskapen blir kvar. Som exempelvis när någon blir lärare och kan dela med av sin erfarenhet, säger Johan Härnström.

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg AB har sitt säte i Stockholm och grundades 1986.

Företaget ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Man har också ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Bolaget har runt 70 anställda över hela landet. Kontoret i Östergötland ligger i Linköping.

Galaxen Bygg arbetar med arbetsmiljö och arbetsplatsförlagd rehabilitering.

Man jobbar också nära facken inom byggbranschen och tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Enligt bolagets siffror hjälper man ungefär 500 personer varje år ut till arbetsplatser som är anpassade.

Bolaget jobbar också med att skapa ett arbetsliv för nyanlända och långtidsarbetslösa i byggbranschen.

Källa: Galaxen Bygg AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga