"Vi kräver inte Danielssons avgång"

Hallands Nyheter krävde inte att Staffan Danielsson (C) ska avgå. Det skriver ledarskribenten själv till Corren. "Vi har inte krävt och kommer inte att kräva riksdagsledamöters avgång för att de uttrycker avvikande åsikt".

13 augusti 2015 06:38

Isabella Carneström, vikarierande ledarskribent Hallands Nyheter, förtydligar att hon snarare ville poängtera att "för den som ser minskad öppenhet som den viktigaste frågan" är kanske inte Centerpartiet det självklara valet.

Staffan Danielsson själv tolkar ledaren som att den tunga centertidningen kräver "följ partilinjen eller lämna Centerpartiet".

– Ledarsidan kräver kadaverdisciplin i Centerpartiet, delar man inte majoritetens linje i fråga om öppenhet, som den senaste partistämman tolkar den, bör man lämna partiet, skrev han på sin blogg dagen efter att ledaren publicerades i Hallands Nyheter.

Isabella Carneström förklarar att hon tycker att det är viktigt att förtydliga den hållning om öppenhet som är den breda hållningen inom partiet.

– Under fredagen kommer en replik på texten från Staffan Danielsson att publiceras på Hallands Nyheters debattsida, skriver hon, detta för att det är självklart att även den som avviker från Centerpartiets och ledarsidans åsikt ska kunna föra fram sin ståndpunkt.

Idag, torsdag, skriver hon själv ett svar till Staffan Danielsson i Hallands Nyheters nätversion.

– Jag vill inte se Danielsson utesluten, säger hon. Han är en stark röst om försvar, jordbruk och för sitt hemlän Östergötland, och sådana behövs. Vad C inte behöver är personer som vill vrida undan partiets kärnvärden genom skrämselretorik om hur Sverige faller isär på ett socialt och ekonomiskt ohållbart sätt.

– För de som vill ha borgerlig politik utan generös migrationspolitik, vilket inte är samma sak som fri invandring, finns redan andra partier. Ett Centerparti som drev en striktare linje i migrationsfrågan skulle inte fylla ett politiskt vakuum.

Staffan Danielsson (C) kallar ledaren från 9 augusti för utomordentligt anmärkningsvärd.

– Den talar ett språk jag inte känner igen, menar han. Förebådar den en ny idéprogramsdebatt?

Så låter det dock inte på partiledningen.

– Partiet integrations- och migrationspolitik är mycket tydligt och brett förankrad i Centerpartiet. Vi ser dessutom i opinionsmätningarna att den har tagits emot väldigt väl av väljarna, säger Anders W Jonsson, vice partiordförande i Centern.

– Staffan har precis som alla andra medlemmar rätt att lägga fram motioner på vår stämma i september. Sedan får stämman ta ställning till vilken politik partiet ska driva.

Här finns ledaren i Hallands nyheter (nytt fönster)

Här är Isabella Carneströms svar till Staffan Danielsson (nytt fönster)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!