Är det svårt att sköta uppgifterna på grund av arbetsbördan?

– Vi har nyligen gjort vår första mätning av vårdtyngden på slutenvården för att få en bättre uppfattning av den. Utifrån det första resultatet ser det bra ut, sedan upplever personer såklart saker olika. Har man längre erfarenhet kanske man inte upplever det lika tungt.

Vad säger du om uttalandet att varken patienter eller personal mår särskilt bra till följd av arbetsbördan?

– Det får stå för den personen. Känner man så hoppas jag att man går till arbetsledaren eller chefen och pratar om det. Alla känner absolut inte på det sättet.

En anställd vid kliniken säger att patienter kan vara inlagda i flera dagar utan att få en tandborste, att de inte får någon nattskjorta och att sängarna är "så skitiga så jag skulle inte ens vilja ligga där med kläderna på".

– Ser man en sådan situation borde man rimligtvis hjälpa patienten. Jag har aldrig någonsin hört en sådan beskrivning tidigare, det är långt ifrån alla som upplever det så.

Räcker tiden för dem som behöver mest hjälp?

– Det är svårt att svara på utan att känna till de specifika situationerna. Men varje dag lägger man upp en plan för hur man ska hantera de patienter som kan behöva mer hjälp än andra. Det är ingen som glöms bort.

Vårdtyngden är bra ytterst liten del av tiden, resten av tiden är det tungt, menar en person som vi har intervjuat.

– Jag instämmer i det Marita Ström har sagt tidigare, att det periodvis är högre belastning och periodvis lägre. Det är svårt att styra och planera belastningen, vi måste rätta oss efter befolkningsbehovet.

Har ni lyckats ersätta dem som sagt upp sig?

– Vi har definitivt ersatt dem som sagt upp sig i år. Och i dagsläget är det fler sjuksköterskor än vad det var 2016.

Flera personer vi intervjuat säger att det inte fungerar att ersätta sjuksköterskor med skötare.

– Självklart ökar belastningen på sjuksköterskor när det är brist på dem. Men för ett par år sedan var bristen mycket högre, vi går åt rätt håll. Vi tackar ju inte nej till sjuksköterskor som vill jobba här. Det största problemet är att det är för få som söker.

Samtliga av de fyra intervjuade är kritiska till att budgeten har lyfts fram som ett försvar. Vad säger du om det?

– Visst har man en budget att förhålla sig till, men det är ju inte så att vi inte har råd att anställa sjuksköterskor. Det finns pengar, problemet är att det finns för få sjuksköterskor.