Växthus på höjden får grönt ljus

Det är nu fritt fram för bygget av Plantagon – ett 60 meter högt växthus. De båda föreningarna som tidigare överklagat har gett upp – även om de fortfarande tror att bygget kommer att skada fågellivet.

3 december 2014 13:26

Varken Östergötlands ornitologiska förening eller Linköpings fågelklubb driver frågan vidare. Det innebär att länsstyrelsens beslut står fast. Detaljplanen är godkänd och länsstyrelsen skriver i sitt beslut att kommunen i viss mån bör kunna gå föreningarna till mötes. Detta genom att skriva in i bygglovet att någon form av skydd för fåglarna ska ordnas.

Plantagon ska bygga världens första växthus för odling i stadsmiljö. Tanken är att sådana växthus sedan ska byggas upp i världens storstäder för att förse dessa med livsmedel. Owe Pettersson är operativ chef men nyheten om att de kan börja är så pass färsk att han ännu inte hört den.

– Det var mycket positiva nyheter, det är ju jättekul att äntligen få sätta igång på allvar, säger han.

Odlingen i huset ska ske i de yttre delarna. Innanför är det ett "vanligt" kontorshus, i Linköping ska det innehålla 16 våningsplan. Ett av dessa ska Plantagon ha som huvudkontor, men övriga ska hyras ut. Därför hänger bygget på att de nu lyckas teckna kontrakt. Detaljplanen är skriven så att industri, kontor, lager och bilservice tillåts. Alla verksamheter inom dessa områden som inte medför "betydande miljöpåverkan" kan därför finnas i huset.

– Det är en vanlig kontorsbyggnad bakom fasaden som kan användas till hotell eller vad som helst, men det finns en tanke om att ge hela området en "cleantechprofil", säger Owe Pettersson.

Cleantech är det ord som brukar beteckna produkter eller metoder som effektiviserar samtidigt som de minskar miljöpåverkan.

– Det största arbetet nu är att få ett ja från alla hyresgäster. Får vi det så är ju så att säga värdet i fastigheten säkrat, men hittills har det ju varit omöjligt att skriva kontrakt med någon eftersom vi inte vetat hur det skulle gå med detaljplanen.

Men även om uthyrning av lokaler är en förutsättning så är syftet med bygget ett helt annat.

– Det här ska bli en demonstrationsanläggning för hela världen där man ska kunna se att man faktiskt kan odla mat på industriell väg i en stad. Det här är den första byggnaden för att bevisa att konceptet fungerar, säger Owe Pettersson.

Plantagon ägs till 85 procent av Onondaga nation. Den består av ättlingar till ursprungsbefolkningen i Nordamerika och medlemskapet ärvs endast på mödernet. Denna sammanslutning av människor äger fyra verksamheter där Plantagon är ett.

Resterande 15 procent av Plantagon ägs av det svenska bolaget Swecorp, där bland andra Plantagons grundare Hans Hassle är delägare.

Om allt går i lås inleds bygget nästa höst. Plantagon ska ligga vid vägen ut mot Ekängen strax söder E4. Platsen är vald för att växthuset ska kunna kopplas samman med fjärrvärmeanläggningen på Gärstad och med biogasanläggningen. Från dessa ska Plantagon få tillgång till överskottsvärme och koldioxid som bildas vid biogasframställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson