Växter ett vapen mot cancer

Ämnen i vindruvor, soja och gurkmeja kan vara riktigt effektiva mot cancer. En ny jättestudie visar att växter kan innehålla nyckeln som stoppar cancersjukdomar.

20 november 2015 11:02

Kombinationer av kemiska ämnen från olika växter kan påverka tumörer och stoppa obotliga cancersjukdomar. Växtkemikalier har studerats i ett kanadensiskt jätteprojekt, som exempelvis resveratol som finns i vindruvor, genistein i soja och curcumin i gurkmeja.

Många av dem har redan tidigare testats för sin anti-cancereffekt, men sällan i kombinationer. Nu har 180 forskare i 22 länder i fyra år deltagit i en jättestudie av växtsubstansers effekter, "Getting to know cancer". Ett av forskarteamen leddes av Lasse Jensen, kärlforskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Hans team undersökte hundratals studier som inriktat sig på blodkärlstillväxt, angiogenes.

Angiogenes krävs för att tumören ska kunna få syre och näring, och den spelar en nyckelroll också för andra behov som tumören har. Att hindra angiogenes är ett mål för såväl cancerkirurgi som kemoterapi, men det fungerar inte för alla patienter.

Lasse Jensens team har letat upp tio faktorer som påverkar tumörens blodkärlstillväxt och funktion. Därefter letade de bland över hundra växtbaserade kemiska föreningar upp tio, de mest effektiva och minst giftiga, som kan påverka dessa faktorer.

Därefter gjordes en jämförelse med traditionell kemoterapi.

– I dagens kemoterapi tvingas läkarna ofta ge maximal dos, nära gränsen för svåra biverklingar, säger Lasse Jensen. Sannolikt behövs inte det med växtbaserade substanser.

– Dessutom är växtbaserade substanser mycket, mycket billigare. Många människor i fattiga länder har i dag inte råd med cancerbehandling, men på det här sättet skulle de kunna få det.

Förhoppningen är att studien ska ge forskning om växtbaserad terapi högre status.

– Växtbaserade föreningar är inget hokus pokus, understryker Lasse Jensen. Nu har vi visat att det här handlar om rejäl forskning av hög kvalitet, det är inget som gatuförsäljare står och prånglar ut. Ändå erbjuder ingen klinik detta – än.

Nya projekt och kliniska prövningar med omfattande djurförsök behövs innan behandlingen kan prövas på människor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!