– För att jag ska gå till domstol så krävs det att kommunen, i det här fallet, har lidit ekonomisk skada. Vi har inte kunnat se i utredningen att kommunen har lidit någon sådan skada, säger kammaråklagare Eva Kokkonen som lett förundersökningen.

Polisen har gått igenom materialet i de 20 pärmar som Linköpings kommuns personal sammanställt i den granskning av ekonomistyrning och redovisning som kommunen gjorde i februari. Granskningen gjordes efter tips om att det förekom missförhållanden på skolan. I samband med granskningen stängdes skolans enhetschef av.

I mars gjorde kommunledningen en polisanmälan om händelser på Katedralskolan. I polisanmälan framhöll kommunen en rad brott mot interna regler och förde också fram att brottslighet kunde ha förekommit på skolan.

Artikelbild

| Katedralskolan, Linköping.

Kammaråklagare Eva Kokkonen säger att utredarna koncentrerat sig på reseräkningar och traktamenten. Bland annat har de undersökt kommunens teorier om att bedrägeri skulle ha förekommit, liksom subventionsmissbruk, som är ett brott där EU-medel missbrukas. Inga bevis för sådan brottslighet har hittats.

Det finns inte heller bevis för brottsligt uppsåt där någon skulle ha begärt dubbla traktamenten, påstått att privata resor är tjänsteresor eller på annat sätt försökt begå brott, enligt polisutredningen.

De fyra personer med anknytning till skolan som hörts av polisen har lämnat ”mycket samstämmiga uppgifter” om hur redovisning skett och varför, enligt Eva Kokkonen.

– Det finns kanske brister mot interna regler men det är inget brott enligt lag, säger hon.

Artikelbild

Linköpings kommunledning valde att göra en polisanmälan som beskrev olika händelser på Katedralskolan flera år tillbaka i tiden, utan att uppge vilka personer som skulle kunna vara skyldiga till vad. Kommundirektör Paul Håkansson sa att kommunen ville få polisens hjälp att avgöra om det fanns något i materialet som var brottsligt.

Polisens utredare krävde in omfattande komplettering. Kommunen var enligt åklagare Eva Kokkonen lyhörd och transparent.

Kokkonen konstaterar att det står kommuner och andra fritt att göra en polisanmälan.

Om Linköpings kommun i framtiden anser sig behöva göra en polisanmälan igen, vilket råd ger du då?

– Att vara mer specifik och ange vem som kan misstänkas och för vad. På vilken grund och under vilken brottstid, säger Eva Kokkonen.