US bäst på att vårda för tidigt födda

I Linköping får för tidigt födda barn och deras familj Sveriges bästa omvårdnad och den hävdar sig mycket bra i internationell jämförelse.

13 oktober 2015 09:48

Marie Hassel, vårdenhetschef för neonatal-IVA på US låter säker på sin sak när hon försäkrar att US ligger i topp.

– Vi är bäst i Sverige, definitivt, säger hon.

Neonatala intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset (US) i Linköping har blivit certifierad enligt omvårdnadsmodellen Nidcap. Avdelningen är den sjunde neonatalavdelningen i världen, och den första i Sverige som certifierats enligt modellen.

– Vi är väldigt stolta, säger Marie Hassel.

Modellen handlar om att hela familjen involveras i omvårdnaden av de för tidigt födda barnen. Den handlar om att alla i personalen, som läkare, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, har kunskap om omvårdnad.

– Vi ska förstå de här barnens behov och signaler så att vi kan vårda dem utifrån individuella behov. Föräldrar och syskon bor på avdelningen och ingår som en stor del av omvårdnaden. De tar hand om barnen och vi vägleder.

På US kan föräldrarna bo på avdelningen under tiden barnet intensivvårdas. Under mellanvårdstiden har familjen eget rum där också syskonen är välkomna att bo. I Sverige har bara Huddinge sjukhus en liknande möjlighet berättar Marie Hassel.

Certifieringsarbetet har tagit tre år och har avslutats med en bedömning av en expertgrupp från USA.

– Vi har lärt oss mycket på vägen och fått många idéer. Vi har bra medicinska resultat, men med det här arbetssättet ska de förbättras ytterligare.

Den neonatala intensivvårdsavdelningen vid US är en av sex regionenheter i Sverige som tar hand om barn födda före graviditetsvecka 27.

Familjen i fokus

Nidcap står för Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program.

Syftet är att vården individualiseras och föräldrarnas delaktighet ökas.

Målet är att minska komplikationer och att barnen ska kunna lämna sjukhuset tidigare.

Följande områden ingår:

1. Den fysiska miljön, lokalerna

2. Inställning till och omvårdnaden av barnet

3. Inställningen till och omvårdnaden av familjen

4.Inställningen och attityden till varandra i arbetsteamet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!