Undantag bara i enskilda fall

Boende på Valthornsgatan är mycket missnöjda efter att deras bostad har blivit upphandlad genom en konkurrensutsatt upphandling. Här är kommunens svar på de frågor som har uppstått.

24 maj 2019 20:30

Under förra mandatperioden beslutades det av L, MP och S att vissa gruppbostäder med särskild service skulle upphandlas, samt att en övervägande del skulle drivas av Leanlink.

Upphandlingar för gruppbostäder med särskild service ska som regel genomföras var femte år, men om verksamheten fungerar bra kan avtalstiden förlängas med två eller tre år. Om verksamheten inte fungerar bra och får klagomål – då kan avtalet sägas upp i förtid. Kvaliteten på ett boende utvärderas av kommunen med hjälp av uppföljning- och utvärderingskontoret på flera olika sätt. Bland annat sker brukarundersökningar med ojämna mellanrum för privata aktörer och en gång i månaden har omsorgsförvaltningen möte med Leanlink där verksamhetsfrågor diskuteras.

Att upphandlingarna är konkurrensutsatta innebär att enheten läggs ut för budgivning där aktörer sedan lägger anbud på hur mycket de vill ta betalt för att driva verksamheten. Kommunen kan inte teckna ett avtal med en utförare utan att en upphandling genomförs först, då detta skulle bryta mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Målet är generellt att alla verksamheter ska upphandlas. Undantag kan göras i enskilda fall, exempelvis utifrån målgruppens känslighet, säger Ann-Britt Olofsson, verksamhetsstrateg på social- och omsorgsförvaltningen.

Moa Kasselstrand, boende på Valthornsgatan 3, har i sitt missnöje lämnat ett Linköpingsförslag om att hon inte vill att en privat utförare ska ta över verksamheten och att kommundrivna gruppbostäder ska fortsätta drivas av Linköpings kommun. Det har på mindre än två månader fått mer än 250 motiverande stödröstningar. Om ett förslag får mer än 100 röster på 60 dagar tas det vidare till ansvarig förvaltning eller nämnd som handlägger och tar ställning i frågan.

– Det är ett bra förslag som vi står bakom. För att det ska genomföras krävs det dock att majoriteten håller med och det är jag mer tveksam till, säger Ann-Charlott Bäckman (S), vice ordförande i social- och omsorgsnämnden.

– Vi har endast möjlighet att häva en upphandling om det finns stora brister hos utföraren under pågående avtalstid. Leanlink valde att inte lägga något anbud och därför gick det inte heller att ge dem uppdraget. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna går ut och kritiserar ett beslut som de själva har tagit, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birk Davidsson