Tvisten gick inte att lösa

Nej, det blev ingen förlikning när tvisten mellan de tidigare medlemmarna i Ghost och bandledaren togs upp i Linköpings tingsrätt. Trots försök kunde inte de stridande parterna enas.

13 november 2017 20:00

Fyra tidigare medlemmar i hårdrockgruppen Ghost – Simon Söderberg (Alpha på scen), Mauro Rubino (Air), Henrik Palm (Water/Ether) och Martin Hjertstedt (Earth) – har stämt bandledaren Tobias Forge (Papa Emeritus) vid tingsrätten. De anklagar Forge för att ha skött bandet helt utan insyn och har begärt att tingsrätten ska tvinga bandledaren att redovisa bolagets intäkter och kostnader. Detta krav har Forge tillbakavisat med motiveringen att det var han ensam som skapade bandet. De tidigare medlemmarna var, enligt bandledaren, endast att betrakta som inhyrda musiker.

På måndagen hölls en så kallad muntlig förberedelse i tingsrätten. Tobias Forge var inte på plats utan lät sig företrädas av sitt juridiska ombud, Ann-Charlotte Söderlund Björk. Två av de tidigare medlemmarna i bandet, Rubino och Söderberg fanns dock på plats i rättssalen. Deras juridiska ombud, Michael Berg, tappade vid ett tillfälle tålamodet när Forges ombud krävde svar på sina frågor.

– Det vore bra om vi fick veta hur omfattande det här målet ska bli, om vi inte ska sitta här i tre månader.

Rättens ordförande frågade till slut parterna om de hade något intresse av att hitta en lösning – en vilja att nå en förlikning i syfte att undvika en tidsödande och kostsam huvudförhandling. Det intresset fanns.

– Om det ska göras ett försök till förlikning ska det göras nu. Innan kostnaderna rasar i väg alldeles förskräckligt, sade Forges ombud.

Även de forna bandmedlemmarna visade sig vara intresserade av att nå en förlikning. Förhandlingarna leddes av rättens ordförande och skedde bakom stängda dörrar. Efter en dryg timme stod det dock klart att parterna inte kunde enas.

Strax efter klockan 15.00 avslutades förhandlingen. Det var svårt att få några mer uttömmande kommenterar från parterna. En försiktig tolkning är att fler försök till förlikning kommer att ske. En eventuell huvudförhandling kommer att hållas efter årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa