Kommunens två stora förvaltningar, socialförvaltningen samt omsorgs- och äldreförvaltningen med sammanlagt 500 anställda, slås ihop 1 januari 2019. Linda Ljungqvist, nuvarande direktör för omsorgs- och äldreförvaltningen blir ny chef för den sammanslagna förvaltningen.

Anita Lhådö, som nu basar över socialförvaltningen, tar chefskapet över Leanlink – kommunens utförarorganisation inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service – med drygt 2 200 medarbetare.

Per Petersén, nuvarande direktör för Leanlink, lämnar den posten och kommer fram till hösten 2019 att arbeta med särskilda uppdrag direkt underställd kommundirektören Paul Håkansson.

Artikelbild

| Anita Lhådö, som nu basar över socialförvaltningen, tar chefskapet över Leanlinks 2 200 medarbetare.

Enligt Paul Håkansson ska Per Petersén jobba bland annat som strategisk rådgivare kring utformningen av kommunens krigsplacering och krigsorganisation. Därefter kommer han att gå i pension.

Handlar det om en besparing när tre avdelningar får två chefer och den tredje går i pension?

– Man kan se det så nu. Men vi kommer att bilda ytterligare en förvaltning senare och utlysa en chefstjänst. Då blir det plus minus noll, säger Paul Håkansson.

Vad handlar kommunens krigsorganisation om?

Artikelbild

| Linda Ljungqvist, nuvarande direktör för omsorgs- och äldreförvaltningen blir ny chef för den nya sammanslagna förvaltningen

– Alla kommuner har fått i uppdrag att börja planera för förberedelser inom civilförsvar.

Enligt honom görs chefs- och organisationsförändringar för att effektivisera kommunens verksamhet.

– Vi behöver fortsätta att utvecklas med fokus på förbättrad helhetssyn, effektiv samverkan och ökad digitalisering. De här förändringarna skapar goda förutsättningar för det.