Trafikverket tjuvstartar med Ostlänken

Bygget av den nya järnvägen Ostlänken börjar märkas nästa vecka. Då ska Trafikverket att slå in dubbar i berg och broar där järnvägen ska gå fram.

18 september 2015 10:07

Fastighetsägare utmed den nya sträckningen från Linköping mot Norsholm har fått ett brev där Trafikverket förklarar att de kommer att göra intrång i markerna för att sätta ut mätpunkter.

Den första sätts inne Linköping i närheten av Steningeviadukten i Östgötagatans förlängning, nästa mätdubb slås in i Tullbron. Mätpunkterna ska sättas utmed den planerade järnvägskorridoren. Från Linköping följer korridoren den gamla stambanan för att ungefär mitt emellan Tallboda och Linghem göra en vid sväng ut mot E4. Därefter löper den utmed E4:s södra sida mot Norsholm.

Mätpunkterna ska användas för flygfotografering. De sätts ut trots att Trafikverket ännu inte fått klartecken från regeringen.

Visserligen har regeringen fattat beslut om att järnvägen ska byggas, men bygget måste också prövas mot miljölagstiftningen.

– Allt bygger på antagande. Vi utgår ifrån att regeringen beslutar så som vi förordat och allt pekar på att det blir den här korridoren och därför jobbar vi parallellt med det här. Hade vi inte gjort det, ja då ligger vi några år efter den dag vi väl får ja på tillåtlighetsprövningen, säger Ali Sadeghi, projektchef på Trafikverket.

Enligt planen ska järnvägen börja byggas år 2017 och vara klar för trafik 2028. Ostlänken benämner de första 15 milen mellan Järna och Linköping, men i den politiska visionen finns snabbjärnväg ända till Köpenhamn

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!