Trafikchefen: Var ingen inbromsning

Safa Ahmad Abikar, 17, hamnade på akuten efter en bussolycka. Där konstaterade man att armbågen hoppat ur led. Nu kommenterar bussbolaget Transdev ärendet.

19 maj 2019 07:00

Tony Olsen är trafikchef på Transdev, bussbolaget som Östgötatrafiken anlitat för att sköta de lokala bussförbindelserna i Linköping. Han menar att det inte alls rört sig om en kraftig inbromsning, och att Safa måste ha svimmat på grund av sjukdom.

– Det här är ett sjukdomsfall, och då får det gå på den personens egen försäkring. Om vi hade gjort en hastig inbromsning så är det vi som är ansvariga, men nu var det inte så. Vi kan se på vår utrustning att det inte skett någon kraftig inbromsning, säger Tony Olsen.

Beroende på vad som hänt är det antingen kundens eller trafikföretagets försäkring som ska träda i kraft. Östgötatrafikens kommunikationschef Eva Jylltorp säger att det är omöjligt för dem själva att vara domare i det här fallet.

Hur ser ni på Östgötatrafiken händelsen?

– Om det är så att kunden känner att ärendet inte har hanterats på ett bra sätt från vår sida så beklagar jag detta. Vi har stor respekt för att när något sådant här inträffar så är det mycket viktigt att hanteringen av ett kundärende sköts, säger Eva Jylltorp.

I utredningen som Transdev gjort säger busschauffören att han inte gjort en kraftig inbromsning vid tillfället. Man kollade även på det system bussbolaget använder där man i efterhand kan se hur hårt och vid vilken tidpunkt ett fordon har bromsat. Men inga andra vittnen har hörts och det har inte heller använts några kameraövervakningsbilder.

Hur kommer det sig att ni inte kollat övervakningsbilderna?

– Det är olagligt för oss att kolla dem. Det har med integritet att göra, och vi kan bli av med tillståndet för att ha kameror i bussarna, säger Tony Olsen.

Safas Ahmad Abikars pappa Hassan Abikar ger inte mycket för bussbolagets förklaring. Nu vill familjen att ärendet utreds av någon oberoende. Hassan Abikar pekar på att busschauffören tillhör bussbolagets egna personal.

– Jag vill att någon annan ska ta över den här utredningen. Jag litar inte på att de tar ansvar när det gäller deras egen personal, säger Safas pappa Hassan Abikar.

Eftersom Östgötatrafiken inte har kontaktat Hassan Abikar vet han i dagsläget inte hur eller om han kan överklaga beslutet.

– Vi har inte fått någon feedback från Östgötatrafiken, så jag vet inte hur jag ska ta ärendet vidare. Så nu sitter vi här och kan inte göra någonting, säger Hassan Abikar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joseph Chaouch Båth

Ämnen du kan följa