Total förlust för Sara Skyttedal

Kristdemokraternas kommunalråd i Linköping, Sara Skyttedal, förlorar på alla punkter i tvisten med Dagens Nyheter. Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att tidningen hade rätt att publicera bilder på henne. Sara Skyttedal tvingas nu stå för DN:s advokatnota på över en halv miljon kronor.

5 oktober 2018 16:00

Tvisten går tillbaka till 2015 när Ebba Busch Thor skulle väljas till ny partiledare för Kristdemokraterna. I samband med detta publicerade Dagens Nyheter en nyhetsartikel om hennes förhållande till Israel och den israeliska armén.

Tidningen publicerade då bilder där Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal poserar vid israeliska militärfordon.

Dessa bilderna hade en DN-journalist hittat på Sara Skyttedals Facebook-sida och bilderna kunde ses av vem som helst – det krävdes inte att man var Facebook-vän med politikern.

Just mellanösternkonflikten och det faktum att bilderna var synliga för vem som helst gör att domstolen slår fast att det var rätt av tidningen att publicera. Dels handlar det om en dagsaktuell händelse som det var relevant att berätta om, dels hade redan Sara Skyttedal gjort bilderna offentliga.

Om bilderna bara kunnat ses av hennes vänner kanske rättsläget hade varit ett annat.

I den första instansen, Patent- och marknadsdomstolen, fick Sara Skyttedal delvis rätt. Där ansåg domstolen att det fanns tre bilder, bland annat på en kaktus, som inte hade med saken att göra. Dessa bilder borde inte tidningen ha publicerat. I första instans blev därför domen att DN skulle betala henne för dessa tre bilder och eftersom hon då delvis fick rätt så skulle parterna stå för sina egna advokatkostnader.

Eftersom DN fick rätt i huvudsak i första instans så valde Sara Skyttedal att överklaga. Efter att hon klagat så lämnade även DN in ett överklagande. På så sätt prövas hela målet på nytt – alltså inte bara det som Skyttedal var missnöjd med och det är i den domen som förlusten för henne blir total. Patent- och marknadsöverdomstolen anser att samtliga bilder ska ses som en helhet och då spelar det ingen roll att en av dem endast visar en kaktus.

Sara Skyttedal ville under fredagen inte ge några kommentarer utan hänvisade till en text hon skrivit på Facebook – en text som är öppen att läsa även för dem hon inte är Facebook-vän med.

Där avslutar hon med följande: "Domen i dag innebär en stor förlust för mig personligen, men också en förlust för rätten till privatliv".

Här kan tilläggas att det av domen framgår att Sara Skyttedal i förhör berättat att hennes avsikt var att publicera bilderna på sin privata Facebook-sida. Domstolen finner det dock styrkt att de faktiskt låg på den sida som vem som helst kunde se.

Enligt Caspar Opitz, redaktionschef på Dagens Nyheter, handlar detta inte alls om Skyttedals privatliv.

– Det stämmer inte alls, det har aldrig handlat om det. Det är absolut inte tillåtet att gå in och sno någons privata semesterbilder. Domen är väldigt tydlig med att det här handlar om väldigt speciella omständigheter, säger han.

Caspar Opitz ser domen som principiellt viktig.

– Politker som gör kontroversiella saker måste vi inom media få skriva om. Den principen är viktig, säger han.

När det gäller den kostnad som nu drabbar Sara Skyttedal säger Caspar Opitz:

– Hon har dragit det här till rätten och förlorar man så får man betala rättegångskostnaderna. Det hoppas jag att hennes jurister har upplyst henne om, vi har aldrig haft något intresse av att skinna henne på pengar. Vi har bara slagits för vår sak och domstolen har ju slagit fast att vi hade all rätt att göra det.

Dagens Nyheters advokater i målet har kostat 522 274 kronor och den summan måste Sara Skyttedal nu betala. Utöver detta har hon sina egna advokatkostnader. Förra gången det meddelades dom i detta ärende – i Patent- och marknadsdomstolen – samlade Sara Skyttedal in pengar via en kampanj på Facebook.

Tvisten började med att Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter och krävde 28 000 kronor i betalning för att tidningen använt bilderna från hennes Facebook-sida.

FOTNOT: Ett tillägg har gjorts om att även DN valde att överklaga efter att Sara Skyttedal lämnat in sitt överklagande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa