"Tamt och lamt"

Chefsåklagarna i Linköping och Norrköping slog larm om polisbristen i länet. Nu svarar inrikesminister Anders Ygeman (S) på kritiken.

17 augusti 2016 11:39

I början av augusti uttryckte Pär Andersson, chefsåklagare i Linköping, och Torsten Angervåg, chefsåklagare i Norrköping, oro för att polisens resurser att utreda brott är otillräckliga.

– Det har pratats om att vi är på väg mot en systemkollaps. Jag skulle vilja påstå att det här är första tecknet på det, sade Pär Andersson till Corren.

Så sent som på onsdagen uppgav företrädare för polisen att en rad sexualbrott som begicks i samband med Bråvallafestivalen i Norrköping inte har börjat utredas – och det i brist på poliser.

Polisens ansvar

Chefsåklagarnas kritik fick riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) att ställa en fråga till inrikesminister Anders Ygeman. Riksdagsmannen begärde att få veta om ministern tänkte vida några åtgärder med anledning av åklagarnas larm. Anders Ygemans svar har nu kommit. Han skriver bland annat: "Det är polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och besluta om vilka resurser olika regioner och polisområden ska ha. Det pågår ett rekryteringsarbete i polismyndigheten, bland annat i Region Öst, i syfte att stärka upp olika verksamheter."

Inga åtgärder

Anders Ygeman skriver även att det stora antalet migranter som kom till Sverige förra året och det intensifierade arbetet mot terrorism har ökat arbetsbelastningen för polisen. Några konkreta åtgärder utlovar inte inrikesministern i sitt svar. Han påpekar dock att regeringen i vårändringsbudgeten skjutit till ytterligare 283 miljoner kronor till polisen i år.

Staffan Danielsson är inte nöjd med Ygemans svar som han tycker är "tamt och lamt".

– Inrikesministern verkar fortfarande ha fullt förtroende för sin omstridde rikspolischef Dan Eliasson, som gjort flera anmärkningsvärda uttalanden och fått stark intern kritik. Han aviserar inga åtgärder med anledning av larmet från de två chefsåklagarna.

Danielsson säger sig vara "djupt oroad" och aviserar att han kommer att följa upp frågan med en interpellation.

– Det är alldeles uppenbart att både rikspolischefen och regeringen snarast måste vidta kraftfulla åtgärder som säkerställer att polisen i Östergötland och Sverige kan fullgöra sina uppgifter, säger Danielsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist