"Ta bort Arbetsförmedlingen och börja om"

Det är dags att avveckla Arbetsförmedlingen. Det menar Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland. "Arbetsförmedlingen är ett hinder för arbetsgivare som vill anställa" säger hon.

16 februari 2018 07:00

– Det hjälper inte att byta ut någon i den högsta ledningen, det är något fel i systemet, säger hon. Ta bort Arbetsförmedlingen och börja om från början.

På Arbetsförmedlingen är stora organisationsförändringar redan på gång.

– Förändringsarbetet pågår för fullt, säger Birgitta Sundström som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Linköping.

– Systemen förenklas. Ett exempel: fem olika anställningsstöd blir ett från 1 maj.

Hon understryker att Arbetsförmedlingen självklart vill diskutera med arbetsgivarna hur verksamheten ska utvecklas.

– Med Företagarna har vi en god relation, och vi ser fram emot att upparbeta kontakterna med Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar med flera stora arbetsgivare, som Rimaster och McDonalds.

Arbetsförmedlingen får hård kritik från många håll just nu. Enligt en färsk avhandling från Linköpings universitet hindrar Arbetsförmedlingen integrationen. En ny undersökning som har gjorts bland arbetssökande, arbetsgivare och allmänhet visar att nästan varannan person förknippar Arbetsförmedlingen med begrepp som ineffektiv, långsam och stelbent.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv är kritisk till hur Arbetsförmedlingen fungerar, inte minst när det gäller integrationen av nyanlända.

– I mina kontakter med företagare får jag ofta signalen att de gärna tar emot personer från den här gruppen som praktikanter eller liknande, berättar Sofia Sjöström, men de får ingen återkoppling. Arbetsförmedlingen har mängder av olika "program" och åtgärder att erbjuda, men systemet är så krångligt att det är oöverblickbart.

De intresserade arbetsgivarna får helt enkelt inte kontakt med de arbetssökande.

– Men det är svårt till och med när de HAR en person framför sig som de skulle vilja anställa i någon form av introduktion. Systemet motarbetar integrationen.

Hon får medhåll av Jan Elgstrand, ägare till service- och logistikföretaget Servistik med huvudkontor i Linköping.

– Rent allmänt tycker jag inte att Arbetsförmedlingen visar intresse av att ha en dialog med företagen, säger han. Vi behöver kompetent arbetskraft, vi skulle gärna vilja anställa nyanlända – men det behövs en mjukare övergång under den första tiden.

Han förklarar:

– En nyanländ behöver träna på språket och hitta rutiner för sitt nya liv innan han eller hon kan prestera 100 procent i arbetslivet. Ett jobb är en bra väg dit men företagen kan inte betala den fulla kostnaden under inkörningsperioden. Här finns en enorm potential, och att hitta enkla lösningar skulle vara bra för alla parter.

Och "enkla lösningar" skulle då inte vara konstruerade aktiviteter.

– Nej, säger Sofia Sjöström, använd pengarna till riktiga jobb. Vi vill inte ha konstruerade jobb som konkurrerar med vanliga företag.

Långtidsarbetslösheten bland nyanlända har ökat rejält, 30 procent på ett år i Linköping.

– Ett stort samhällsproblem, säger Sofia Sjöström.

Det håller Birgitta Sundström med om.

– Matchningen är vår stora utmaning. Många arbetssökande har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de som saknar gymnasieutbildning. Vi behöver arbeta mer med att motivera till utbildning så att de kan ta de jobb som finns.

- Våra system måste vara rättssäkra, vi ska ge service men också fungera som myndighet. Varken arbetssökande eller arbetsgivare får hamna i kläm mellan olika system.

Arbetslösa i Östergötland

Öppet arbetslösa och i program: minskar med 2,6 procent

Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 10,6 procent

Arbetslösa från utomeuropeiska länder i länet: ökar med 3,6 procent

Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 25,8 procent

Linköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 11,0 procent

Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,7 procent.

Norrköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 0,7 procent.

Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,2 procent

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik jan 2018 jfr med jan 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa