Stort dieselutsläpp i industriområde

Uppemot 500 liter diesel läckt ut på en företagsadress i Linköping. Men turen i oturen är att dieseln inte tros förorena något vatten i området.

3 oktober 2017 11:57

Larmet inkom klockan 11.45, där det angavs att så mycket som 500 liter diesel hade läckt ut på en adress i industriområdet Torvinge. När räddningstjänsten kom till platsen visade det sig att en lastbil i samband med en olycka fått en stor reva i tanken, och mellan 400 och 500 liter diesel läckt ut.

– Den var fulltankad, säger Stefan Hagdahl, inre befäl på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Tur i oturen var att dieseln samlades i en grop i asfalten, och därmed blir lätt att suga upp. För samtidigt som diesel är mindre brandfarligt än bensin, är det väldigt skadligt om det kommer ut i dagvattnet, förklarar Stefan Hagdahl.

– Det är ju skräcken om det kommer ner i dagvattenbrunnar, det är det absolut sämsta för oss. Diesel är helt förkastligt att få ut i vattnet.

– Det krävs väldigt lite diesel för att förgifta vatten. Det förstör väldigt mycket, säger Stefan Hagdahl.

Även kommunen ska besöka platsen för att försäkra sig om att läckaget inte spridit sig vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa