Stora EU-frågan i fokus under debatt

Under fredagen var det EU-valdebatt i Linköping, med fokus på klimatfrågan. En fråga där de deltagande politikerna var i det stora hela överens: mer krävs för att förbättra klimatet.

10 maj 2019 21:46

Deltagande i debatten var EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S), Bodil Valero (MP) och kandidaterna Emma Wiesner (C), Deniz Butros (V) och Anders Rehnberg (L). Även Joanna Sjölander (M) och Martin Hallander (KD) skulle delta under fredagens debatt, men båda lämnade återbud innan starten. Moderator för debatten var Mikael Karlsson, senior konsult på 2050 Consulting och deltagande var Björn-Ola Linnér, professor på Linköpings universitet.

Första frågan från moderatorn Mikael Karlsson var vilket år EU ska ha nått nära noll i växthusgaser. För tillfället är EU:s mål 2050 för en klimatneutral ekonomi. Att vara klimatneutral innebär att man inte ger några utsläpp överhuvudtaget som påverkar klimatet, främst fokuserar man då på koldioxid. Först ut var Jytte Guteland som förklarar att Socialdemokraterna vill nå klimatneutralitet vid 2040. Även Deniz Butros (V) och Bodil Valero (MP) vill båda se målen nådda vid år 2040. Medan Anders Rehnberg (L) och Emma Wiesner (C) båda säger att varderas parti håller fast vid EU:s överenskommelse att vara klimatneutrala år 2050.

– Det finns skillnader i vad vi som parti vill och vad vi tror är möjligt, säger Anders Rehnberg, som tillägger att Liberalerna vill se att växthusgaserna ska ha minskat med 55 procent till 2030.

– Vi ska ta ansvar för våra utsläpp här och nu, säger Emma Wiesner (C).

Ett annat stort ämne inom klimatfrågan var vad partierna vill göra med godshandeln. Alla partierna är överens om att de vill se mer satsningar på Sveriges järnväg, med några skillnader i åtgärder. Bodil Valero menar att Miljöpartiet vill flytta godset från väg till järnväg och sjöfart.

– Det ska vara lättare att ta sig från ett land till ett annat med järnvägen, säger Valero (MP).

Anders Rehnberg säger att Liberalerna vill se mer satsningar på infrastrukturen, samt vill de satsa på längre lastbilar och att bilar ska kunna transporteras på tåg. Emma Wiesner förklarar att Centerpartiet vill lägga in transportsektorn i Emissions Tradings System, ETS, som är EU:s system för handel, för att minska industrins koldioxidutsläpp. Deniz Butros (V) vill se att järnvägen byggs ut och att spårkapaciteten ökas. Jytte Guteland (S) vill bygga ihop Europa med tåg och att minska sjöfartens utsläpp.

– EU måste våga vara tuffare, säger Guteland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erika Landt

Ämnen du kan följa