S:t Larskyrkan stängs i ett år

Efter långa debatter, bakslag och planer har S:t Larskyrkan nu fått klartecken från Länsstyrelsen och kommunen att renovera och bygga om kyrkan.

8 december 2015 14:07

Redan 2011 rapporterade Corren att S:t Larskyrkan skulle stängas för renovering och utbyggnad. På grund av bland annat nekat bygglov sattes det stopp för planerna, men nu har man fått klartecken och sätter igång en ombyggnad den 6 januari, efter trettondag juls gospelmässa.

Någon utbyggnad blir det dock inte. Efter många om och men har arkitekten Per Rydberg lyckats hitta ett sätt att tillgodose alla behov utan att behöva bygga ut kyrkan.

– Vi vill ta till vara de rum vi har och göra någonting bra av dem, säger församlingsherde Göran Rehnström.

Det är mycket som ska göras under tiden fram till advent 2016 då kyrkan planeras öppna igen. Bland annat kommer taket att fräschas upp och väggarna få en lätt färgsättning. Koret flyttas fram och får ett rött marmorgolv.

Läktaren flyttas också fram och de bakre bänkarna ersätts av stolar, för att kunna skapa ett större utrymme i kyrkorummet. På övre läktaren kommer det finnas rum för orgeln, bänkar, förråd och sakristian. Utrymmet under läktaren kommer att användas till bland annat församlingssal, kök och samtalsrum. Ombyggnaden kommer att ge plats för ett diakonicentrum, två nya diakonier och en beteendevetare från Stadsmissionen tillkommer till kyrkan.

Detta avskärmas med en glasvägg. På så sätt får kyrkan två delar, en verksamhetsdel och ett kyrkorum. Den största förändringen blir att huvudporten in i kyrkorummet i framtiden kommer finnas på södra sidan, ut mot Storgatan.

– Det har varit själva målsättningen att ha en levande kyrka, en rörlig kyrka, med plats för olika typer av verksamheter.

Det blir även en ny entré på östra sidan. Den offentliga toaletten försvinner och ersätts av en entré med en port som dateras ända tillbaka till år 1802. Det kommer finnas en ramp och en hiss, vilket gör att personer med rullstol lättare kan ta sig in och dessutom komma ner i den historiska kryptan.

– När vi stänger kyrkan så kommer det aldrig se ut såhär igen, det är ju en bit av Linköpings historia som förändras, men så är det med historia, vi förändrar. Och ganska snart kommer vi tycka att det nya är naturligt, säger Göran Rehnström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!