Snart höjs taxan för dina sopor

Kommunstyrelsen i Linköping har nu haft sitt första möte efter att Alliansen fick makten. Ett av få ärenden som gav viss debatt var höjningen av soptaxan.

15 januari 2019 20:00

Det kommunala bolaget Tekniska Verken vill höja avgiften för att hämta hushållssopor med fem procent. För att få göra det måste höjningen godkännas av kommunstyrelsen.

– Det här har diskuterats förut, vi hade det uppe före jul. Vi vet att Tekniska Verken gör stora vinster och nu vill de höja avgiften. Jag tycker att det varit en brist på framförhållning i bolaget, man bör i god tid förbereda Linköpingsborna. Vi anser att sådana här höjningar bör ske successivt under en längre tid, sa Kristina Edlund (S).

Det här sammanträdet var det första efter maktskiftet. Kristina Edlund som lett S,MP,L- koalitionen har lämnat över ordförandeklubban till moderaten Niklas Borg som leder Alliansen.

men någon het sopdebatt blev det inte. Niklas Borg höll med Kristina Edlund:

– Jag har i mångt och mycket samma syn, men de här långa diskussionerna har ändå fört en del bra saker med sig. Vi har fått möjlighet att diskutera med Tekniska Verkens ledning kring saker som inte fungerar i kommunikationen. Nu hoppas jag att vi kan jobba med bättre framförhållning, sa han.

Niklas Borg framförde också att Linköpingsborna, som ändå äger Tekniska Verken, ska ha någon fördel av detta när det gäller priser.

Höjningen kan tyckas vara liten, enligt Tekniska Verken blir den för ett villahushåll i genomsnitt 6:37 kronor per månad. Men bakgrunden är att taxan låg helt stilla mellan åren 2008 och 2017 eftersom det fanns pengar i en fond.

Förra året gjordes en höjning på sex procent, i år blir den fem procent och även nästa år väntas höjningar.

Efter denna stillsamma debatt gjorde kommundirektör Paul Håkansson ett inlägg där han förklarade att ansvaret vilar på politikerna själva. De har inte sett till att det gjorts någon avfallsplan sen 2008 och därför blir det som blir.

Han påminde också om att Linköping trots allt har bland de lägsta soptaxorna i Sverige.

Beslutet blev att taxorna höjs från 1 mars.

Av Tekniska Verkens motivering till att de behöver höja priserna framgår att de under 2018 hade kostnader för sophantering på 107 miljoner kronor, året innan var kostnaderna 94 miljoner kronor.

För 2019 räknar de med att kostnaderna ligger kvar på 107 miljoner kronor, men om inte taxan höjts så hade intäkterna stannat vid 99 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa