Skelettgrav från 1000-talet funnen i S:t Larsgatan

En grav med vad som kan vara ett tusen år gammalt skelett upptäcktes under tisdagen utanför St Larskyrkan mitt i Linköping.

17 april 2007 00:00

Grävningarna för en fjärrvärmeledning i St Larsgatan har fått ett tillfälligt stopp sedan arkeologer hittat ett skelett cirka 1,80 meter ner i marken. En första preliminär bedömning är att det rör sig om en kortväxt kvinna som inte är äldre än 25 år och cirka 1,60 meter lång.

En ung kvinna

- Eftersom vi hittat en bältessölja på henne är det troligt att hon hör till de allra äldsta som begravts intill den första träkyrkan på den här platsen. Då rör det sig om 1000-talet, men först sedan en bit av skelettet undersökts med kol-14-metoden får vi säkert besked, säger arkeolog Emma Karlsson från Länsmuseet.

Tillsammans med arkeologen och benexperten Petter Nyberg höll hon under tisdagsförmiddagen på att frilägga skelettet. Tänderna lyser som pärlor i skallen.

- Tändernas skick visar att det rör sig om en ung människa, inte äldre än 25 år, säger Petter Nyberg.

Ingen överraskning

Under vikingatiden fick människor personliga ting med sig i graven. Den seden följde med under de allra tidigaste kristna begravningarna. Att man nu hittat ett tusenårigt skelett utanför kyrkan kom inte som en överraskning.

På 1960-talet hittades lika gamla skelett på två meters djup i korsningen mellan Storgatan och St Larsgatan. De låg dessutom i välbevarade träkistor som klarat sig sedan 1000-talet. På 1940-talet hittades även skelett invid Ågatan.

Hittar fler skelett?

Emma Karlsson hoppas att grävningarna för fjärrvärmeledningen ska ge ny kunskap om hur stor kyrkogården vid St Larskyrkan varit. Och de båda arkeologerna ser gärna att fler skelett kommer fram i ljuset. Deras första tolkning är att de nu frilägger ett skelett som legat i marken vid St Larskyrkan i omkring 1000 år.

- Om det inte är så gammalt är en annan tolkning att det rör sig om en person som begravts utanför kyrkogårdsmuren på 1400-talet, vilket skedde med brottslingar och odöpta som inte fick begravas i vigd jord, säger Emma Karlsson.

Området runt St Larskyrkan användes som kyrkogård fram till mitten av 1700-talet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!