Skarp kritik mot regionens ekonomi

I årets första delårsrapport från Region Östergötland visar prognosen på minus 500 miljoner kronor för 2019. Nu kritiserar M+KD-oppositionen styret och varnar för en skattehöjning.

5 april 2019 21:00

Det totala resultatet inklusive finansnetto för hela Region Östergötland har förbättrats jämfört med samma period föregående år och ligger på 186 miljoner kronor (52 miljoner, 2018). Ett upparbetat kapital räddar resultatet, men ekonomin blir mer beroende av rörelser på finansmarknaden. M+KD-kritikerna skjuter in sig på den sjukvårdande verksamheten. I delårsrapporten bedöms sjukvården återigen landa på cirka minus 500 miljoner kronor för 2019 – omkring 300 miljoner under godkänd budget. Förra helårets bokslut visade upp ett minus på 517 miljoner kronor i sjukvården.

Moderaten Marie Morell tycker att S+MP+C+L-koalitionen gör för lite.

– Det är förödande. Vi kan inte ha en utveckling med minus en halv miljard varje år. Man går bara och väntar på en skattehöjning. De sitter stilla i båten och tror att det ordnar sig om man höjer skatten. Men vi kan inte bara hälla på nya pengar. Regionen har anställt 1 200 personer de senaste fyra åren. Men vi har inte pengar till det.

Hur vill ni anställa?

– Vi ska anställa på rätt ställe och göra rätt saker. Vi måste effektivisera administrationen och göra helg-, kvälls- och nattjänster attraktiva, med ökad ersättning bland annat.

Mycket har partierna redan kommit överens om. Bland annat har man antagit en finansplan med utredningsuppdrag kring bland annat administrationen.

Tror du själv på en skattehöjning?

– Det kanske måste ske någon justering av skattenivån så småningom men vi kan inte regelbundet lösa underskott med höjd skatt. Vi måste se över administrationen, organisation och ledning. Vi behöver titta på nya arbetstidsmodeller och ersättningar för obekväm arbetstid, något som vi drivit på tillsammans med Vänsterpartiet, svarar Marie Morell.

Regionrådet Kaisa Karro (S) håller med om flera av åtgärderna, men inte om kritiken:

– Pengarna försvinner inte ut i ett svart hål. De går till verksamhet och till vård för våra invånare. M+KD kritiserar oss för handlingsförlamning men vill själva ha fler analyser. Vi vet var flaskhalsarna finns, och var behoven är som störst.

Var finns problemen?

– Att få en ekonomi i balans är överordnat. Vi har infört anställningsstopp och effektiviseringar på administrationen. Vi har en åldrande befolkning, växande vårdbehov och problem att bemanna inom dygnet runt-bemanningen. Och vi måste säkerställa vår operationskapacitet, svarar Karro.

Kommer ni att höja skatten?

– Vi befinner oss i en budgetprocess och för diskussioner om hur vi ska få en budget i balans. Vi väntar på vårändringsbudgeten. I januariavtalet har det uttalats att det ska skjutas till generella statsbidrag från staten till landstingen och regionerna, säger Kaisa Karro.

Den 10 april lämnar regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. Beslut om Region Östergötlands budget för nästa år fattas först i juni månad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa