SD vill satsa på Lucia

Sverigedemokraterna i Linköping vill att kommunen ska ta större ansvar för Lucia. Partiet vill att alla nämnder ska se till att det verkligen firas på alla skolor och äldreboenden.

25 september 2017 15:00

SD skrev för snart ett år sen en motion till kommunfullmäktige med en önskan om att luciatraditionen ska få en starkare ställning.

Partiet vill att samtliga nämnder och styrelser inom kommunen får i uppdrag att ta fram förslag på hur luciafirandet ska kunna stärkas som tradition och bättre lyftas fram i skolor och på äldreboenden.

Under tisdagen behandlas motionen på kommunfullmäktiges möte i Linköping.

Om det leder till debatt återstår att se.

SD föreslår också att kommunen ska ta på sig ledarrollen och försöka få med andra samhällsaktörer i strävan mot en starkare luciatradition.

Bakgrunden till detta förslag är enligt Sverigedemokraterna att luciafirandet är ifrågasatt runt om i landet av "vissa krafter".

Enligt motionen finns det exempel i Sverige där kommunala luciafiranden hotas på grund av bristande intresse eller ekonomiska skäl. I andra fall handlar det enligt motionen om samhällsaktörer som av ideologiska skäl angriper traditionen.

I det underlag till beslut som tjänstemännen tagit fram anges att det är varje rektor som bestämmer hur religiösa högtider ska uppmärksammas i skolan. När det gäller äldreboenden så ska aktiviteterna där utgå från de boendes önskemål.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa