Satsar på lokal märkning

Nu ska det bli enklare för konsumenten att hitta kött från djur som betat på särskilda naturområden i Östergötland.

27 juli 2016 18:18

I juni startade ett projekt som ska göra det möjligt att lättare få tag i naturbeteskött från djur som betat på naturområden i Östergötland. Djuren, som till en början kommer att utgöras av enbart nötkreatur, kommer bland annat att beta i Tinnerö Eklandskap, på strandängarna vid Roxen och i eklandskapet mellan Linköping och Bestorp.

Det är Vreta kluster som äger projektet tillsammans med Linköpings kommun, Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige. I dag kan det vara svårt att få tag i kött som är märkt med den plats köttet kommer från, meningen med projektet är därför att kunna erbjuda kött som är märkt och på så sätt ge konsumenten en ännu större chans att välja närproducerade produkter.

– Jag tror att det kommer att gå bra, det finns ett stort intresse för att välja bra kött när man äter kött, jag tror att tiden är helt rätt för att göra en sådan här satsning, säger Louise Ridderström Alenbrand från Östgötamat som är en av två ledare för projektet.

Tanken är att projektet, som är en pilotstudie, ska genomföras fram till slutet av 2016. I det kommer fem köttproducenter, fem restauranger och fem butiker från olika delar av länet att ingå. Vilka restauranger och butiker som i slutänden kommer att delta är ännu inte klart, men flera affärsrörelser i Linköping är redan involverade i Östgötamat.

– Det finns ett bra restaurang- och butiksunderlag i Linköping där man redan har visat ett intresse för Östgötamat, det här certifierade köttet blir en ytterligare del i det, säger Louise Ridderström Alenbrand.

Ett aktuellt ämne med relation till köttproduktion är den ökade efterfrågan på vegetariska alternativ. Louise Ridderström Alebrand menar dock att projektet inte är menat att vara en motsättning utan snarare ska öka möjligheten att välja närproducerat då konsumenten väl vill äta kött.

– Vi är fullt medvetna om att vi människor borde minska vår köttkonsumtion, det här handlar snarare om att bevara biologisk mångfald genom betande mular och att det går att kombinera med bra kött. Idag står svensk köttproduktion för bara cirka 43 procent av konsumtionen, resten är import.

Till en början är projektet inriktat på privata aktörer, men planer finns på att i framtiden kunna erbjuda lokalproducerat naturbeteskött i det offentliga köket.

– Man får inte glömma att det här är en pilotundersökning för att se hur vi skulle kunna jobba i framtiden. Vi vill inte lansera ett varumärke utan vi vill underlätta för konsumenten genom att använda Naturbeteskött och Östgötamats märkningar tillsammans, säger Louise Ridderström Alenbrand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cissi Säfström