Sara Skyttedal överklagar till HD

Kommunalrådet Sara Skyttedal (KD) har överklagat patent- och marknadsöverdomstolens beslut i tvisten om bilder som Dagens Nyheter hittat på hennes öppna Facebook-sida.

1 april 2019 18:45

Skyttedal vill inte betala DN:s advokatnota på cirka en halv miljon kronor, och kräver också ersättning för att DN har använt bilderna.

Det var hösten 2018 som Sara Skyttedal, förlorade på alla punkter i bildtvisten med Dagens Nyheter. Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) slog fast att tidningen hade rätt att publicera bilder på henne. Sara Skyttedal ska enligt beslutet stå för advokatkostnaderna.

Tvisten går tillbaka till 2015 när Ebba Busch Thor skulle väljas till ny partiledare för Kristdemokraterna. I samband med detta publicerade Dagens Nyheter en nyhetsartikel om Thors förhållande till Israel och den israeliska armén. Tidningen publicerade då bilder där Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal poserar vid israeliska militärfordon. Bilderna fanns på Sara Skyttedals Facebook-sida och kunde ses av vem som helst. Mellanösternkonflikten och det faktum att bilderna var synliga för vem som helst gjorde att domstolen fastslog att tidningen hade rätt att publicera och att det handlade om en dagsaktuell händelse. DN:s redaktionschef Caspar Opitz har försvarat tidningens beslut och menar att journalister måste få berätta om politiker som göra kontroversiella saker.

Sara Skyttedal hänvisar till sitt ombud, Staffan Teste, som också har företrätt sverigedemokraten Kent Ekeroth med liknande krav, efter den så kallade järnrörsskandalen.

I resningsprövningen till HD påpekar de bland annat att det inte rör sig om en dagshändelse. – Dessutom kan PMÖD:s dom tolkas som att det varit inne i dagstidningen en dag. Det är stor skillnad mellan det och långvarig webbpublicering, menar Staffan Teste.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa