Så ska Alliansen satsa i Linköping

Kostnaderna ökar och intäkterna minskar för Linköpings kommun. De nya makthavarna i M, C, L och KD lyfter fram att de trots det vill satsa på välfärden.

21 november 2018 17:00

Alliansen – M,C,L och KD – tar över styret av kommunen vid nyår och när de under onsdagen presenterade budgeten för 2019 så är det en budget som tagits fram på bara ett par veckor.

De utgår därför från den grund som den förra majoriteten S,MP och L lade fram i juni – men de gör några små justeringar.

Förutsättningarna är en kommun med cirka 9 500 anställda som omsätter ungefär 10 miljarder kronor per år – det mesta kommer från skattebetalarna i Linköping.

Det är dessa 10 miljarder kronor som budgeten gäller och pengarna slussas ut i de kommunala verksamheterna via olika nämnder. Dessa hade inför årets budgetförhandlingar krävt att få mer – sammanlagt ville de ha 350 miljoner kronor extra.

Den gamla majoriteten prutade och gav nämnderna 126 miljoner kronor extra.

Den nya är lite mer frikostig och slänger in ytterligare 40 miljoner kronor så att de kommunala nämnderna får en ökning med 166 miljoner kronor. Det gäller dock inte alla. Alliansen sparar på kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Den förstnämnda uppmanas spara på administration och mötesplatser, medan kommunstyrelsen åläggs att spara på kommunikation och administration.

Denna frikostighet leder dock till att Linköping för första gången sen 2004 får en budget som visar på ett nollresultat.

Det är precis på gränsen för vad kommunallagen tillåter, enligt lagen ska en kommunal budget göras så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Bland de nämnder som ändå får extra pengar märks social- och omsorgsnämnden och de båda skolnämnderna – barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden som sköter grundskola och gymnasieskola.

De fyra partierna som nu får makten representeras av kommunalråden Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C) Åsa Wennergren (L) och Sara Skyttedal (KD). När det gäller skolan så är det Åsa Wennergren som fått ansvaret.

– En lyckad skolgång är den absolut bästa försäkringen mot ett utanförskap. Därför måste vi vara en attraktiv arbetsgivare, Linköpings skolor ska vara förstahandsvalet för de lärarstudenter som lämnar lärarutbildningen, säger hon under presentationen.

Hon nämner bland annat en särskild satsning på mentorer i både grund- och gymnasieskolan.

Niklas Borg (M) som ska bli nästa ordförande i kommunstyrelsen poängterar att det inte går att göra alla förändringar på kort tid. Han lyfter fram den satsning som de vill göra för att få fler i arbete. Den bygger på att 500 personer i ett första skede ska erbjudas plats i kommunala verksamheter.

– Det är ett viktigt arbetsmarknadsprojekt och det är lite av vårt stora projekt den kommande mandatperioden. Vi vill bryta segregation och utanförskap, säger han.

Han säger också att frågor som rör näringslivet kommer att prioriteras.

– Det handlar om att signalera attityden att näringslivsfrågor står högt upp på agendan, säger Niklas Borg.

Han nämner som exempel att de ska se över de avgifter som kommunen debiterar företagen. Fler små företag ska också kunna bli leverantörer till kommunen.

Centerns Muharrem Demirok talade sig varm för miljön. Han vill arbeta för att minska utsläppen av koldioxid så att målet om att Linköping ska vara koldioxidneutralt till år 2025 verkligen kan nås.

– Vi har 30-40 års långsiktigt klimatarbete bakom oss som vi kan bygga vidare på, men de kommande åren kommer att kräva mer av oss. Det kommer att vara svårt att nå målet till 2025 och vi kommer att behöva växla upp, säger han.

I det sammanhanget är han självkritisk och konstaterar att bussfilen på Hamngatan inte gav det han hoppats och att den därför ska bort igen.

Sara Skyttedal (KD) som i valrörelsen talade om en skattesänkning på 1 krona har nu tonat ner det kravet. En sådan sänkning skulle motsvara 360 miljoner kronor i minskade intäkter för Linköping.

Alliansens budget förutsätter också att de fortsätter att ta 55 miljoner kronor i utdelning från det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden.

Allt det som de fyra kommunalråden nu presenterar gäller bara under förutsättning att Alliansens budget röstas igenom i kommunfullmäktige den 6 december. Det finns en viss osäkerhet eftersom Alliansen inte har majoritet – de kontrollerar 39 av 79 mandat i fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa