Så många elever försvann i sommar

Efter sommarlovet saknas 17 elever i Linköpings grundskolor. Elever kan ha förts utomlands för att giftas bort i familjernas hemländer eller hållas kvar utomlands för andra syften.

22 september 2017 07:30

Skolförvaltningen har gjort anmälningar till socialtjänsten om de saknade barnen.

– Om man redan har blivit förd ut ur landet så kan vi nästan inte göra någonting, säger Ulla Salmela Trosell, chef för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Linköpings kommun.

Enligt skolchef Christel Horsak vet skol- och socialförvaltningen var en del av de saknade eleverna befinner sig men de betraktas som saknade eftersom de inte är på plats i skolan enligt skolplikten.

– Vi ser mycket allvarligt på det här och agerar om vi bara kan, säger Ulla Salmela Trosell.

Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta nationellt mot hedersförtryck och hedersvåld. Inför det här sommarlovet drev myndigheten en kampanj mot skolor för att rikta strålkastarljuset på barn som försvinner på grund av hedersförtryck.

Kampanjen har innehållit filmer och affischer som berättar att myndigheter är skyldiga att hjälpa barn som kränks, utsätts för hot eller våld eller tvingas gifta sig mot sin vilja. Kampanjen har också uppmanat skolor att slå larm till socialtjänsten om elever som förs ut ur landet och exempelvis riskerar tvångsäktenskap.

– Under sommaren har vi haft ärenden som rör barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja, säger Juno Blom, nationell utvecklingssamordnare mot hedersförtryck, vid länsstyrelsen.

Enligt verksamheten Shanazi Hjältar och Hjältinnor, som arbetar mot hedersförtryck i Linköping, kan barn föras bort utomlands för olika syften.

– Det kan vara för att giftas bort eller för att ”uppfostras” av släkt i hemlandet, säger Hoshi Kafashi som leder Shanazi Hjältar och Hjältinnor.

Bortföranden sker inte enbart under somrar. Men sommarlovet kan erbjuda ett tillfälle för att lång tid går utan att barnen saknas i skolan.

Skolchef Christel Horsak uppger att Linköpings skolor alltid försöker få kontakt med vårdnadshavare då ett barn saknas.

– Får vi inte kontakt så undersöker vi om familjen flyttat och glömt att anmäla det. Familjen kan även ha flyttat utomlands. Annars ringer vi igen, skickar brev och besöker även elevens hemadress. Får vi fortfarande ingen kontakt gör vi anmälan till socialtjänsten, säger Christel Horsak.

I år har socialtjänsten före och under sommaren fått orosanmälningar om barn och unga som riskerar att föras ut ur landet eller blivit bortförda. Ulla Salmela Trosell, chef för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Linköping, säger att varje anmälan gås igenom för att ta ställning till åtgärder.

Om tjejen eller killen är kvar i Sverige kan socialnämnden ingripa och omedelbart omhänderta barnet för att skydda det.

Före sommaren gjordes ett sådant ingripande. Tidningen har tagit del av domstolsmaterial som visar hur socialtjänsten fått veta att en 16-årig flicka var förlovad med en man i familjens hemland. Äktenskap skulle ha skett sommaren 2016 men flickan vägrade. Inför sommaren 2017 omhändertogs flickan för att skydda henne från hedersstrukturen i familjen och risken för tvångsäktenskap.

Ulla Salmela-Trosell säger att orosanmälningar om hedersförtryck ibland visar sig handla om något annat. Ibland går hedersförtryck inte att bevisa.

– Ibland får vi släppa ett omhändertagande exempelvis för att det visar sig att giftermål inte var avsikten med en utlandsresa. Ibland backar ungdomen från sin berättelse och vi har inte tillräckligt för att omhänderta, säger Ulla Salmela-Trosell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa