LÄS MER:Alliansen vill ta över makten i Linköping.

Björneke säger att han är överraskad och besviken över att M, KD, C och L vill styra staden i stället för att söka ett blocköverskridande samarbete. Han menar att Alliansen gör sig beroende av stöd från Sverigedemokraterna.

– Jag kan bara konstatera att kontrasten mot vad som sades av primärt Centern och Liberalerna, så sent som på valdagen den 9 september, är slående. Fram till den 9 september skulle man vara en garant mot extremism och mot Sverigedemokraternas inflytande. Nu driver man en helt motsatt inriktning där man aktivt ger dem inflytande.

I nämnderna kan Alliansen få majoritet även utan stöd från Sverigedemokraterna. Men det argumentet imponerar inte på Björneke.

– Jag förstår inte det argumentet, det strider ju mot hur en kommun fungerar. Vad de gör här är ju att ge SD, som är ett rasistiskt parti och som har sin grund i nynazism, vågmästarställning i varje budgetomröstning i den här kommunen under de kommande fyra åren. SD blir vågmästare när 9 miljarder av skattebetalarnas pengar ska fördelas i Linköping.

Jakob Björnekes socialdemokrater har de senaste fyra åren styrt Linköping tillsammans med MP och Liberalerna. Han hade velat se ett fortsatt blocköverskridande samarbete.

– Vi har ungefär 25 års tradition av blocköverskridande samarbeten när det inte finns tydliga majoriteter. Den traditionen bryts nu. På det sättet är det en historisk dag, och en sorglig dag, för Linköping.