Politikerna tog beslut efter rapport

Boendesituationen för hemlösa unga i Linköping är svår, men till socialförvaltningen har ingen kommit för att få hjälp med tak över huvudet. Åtminstone inte fram till december.

23 december 2018 11:00

Det säger Anita Lhådö, chef för sociala förvaltningen i Linköping. I den rapport från förvaltningen – som låg till grund för kommunstyrelsens beslut att inte hjälpa unga som söker uppehållstillstånd via gymnasielagen med bostad – uppgavs att ingen sökt socialförvaltningens hjälp för att få tak över huvudet. Men sedan den rapporten presenterades har situationen ändrats.

– Vi hade häromdagen kontakt med minst tre ungdomar med uppehållstillstånd, som hävdar att de inte har någonstans att bo. Vi kommer troligen att erbjuda vandrarhem som akut lösning, säger Anita Lhådö.

Hon uppger också att två ungdomar som fått avslag på ansökan sökt hjälp.

– De saknar rätten till hjälp enligt både socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande (LMA.) Vi har hänvisat dessa ungdomar till Migrationsverket alternativt till Vidingsjö.

En del av motionsgården i Vidingsjö hålls nattetid öppen som ett värmande alternativ för alla hemlösa i Linköping och då också för de unga som väntar på besked om uppehållstillstånd. På socialförvaltningen vet man att deras situation är svår och att många tvingas flyttar runt. Men ingen av dem har sökt hjälp, enligt Anita Lhådö.

Anita Lhådö känner också till att frivilligorganisationerna har presenterat en idé om en bostadslösning, som de uppmanats att presentera mera konkret för socialförvaltningen.

Att det var socialförvaltningens rapport om den icke existerande bostadslösheten som låg till grund för det beslut som kommunstyrelsen tog 23 oktober bekräftar både Mikael Sanfridson (S) kommunalråd och Muharrem Demirok (C) kommunalråd i opposition.

–Vi fick besked att det inte är ett problem i Linköping, alla har tak över huvudet. Är det inget problem ska vi inte göra det till en ideologisk strid, säger Muharrem Demirok (C).

Han tycker inte att lagen lovade mer än den håller för.

– Jag tror att många unga är tacksamma för att de får en andra chans att få sina ärenden prövade, säger han.

Att sedan både bostadssituation och de sökandes ekonomiska situation är oroande, håller han med om.

– Har vi fått felaktiga uppgifter om boendesituation eller hemlösheten, eller om något ändrats, så kommer situationen i ett nytt ljus, säger han.

Mikael Sanfridson (S) har en liknande åsikt.

– Vi litar till de uppgifter vi får, och har begärt en översyn till sommaren, säger han.

Miljöpartiet, som enda parti, reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. Även Vänsterpartiet är emot förslaget men de har ingen rösträtt. Kommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP) anser att lagen som är tagen på nationell nivå lastar över problem till kommunerna.

– Det hade varit önskvärt med pengar för boende, till de som väntar, säger hon.

Enligt Hovenberg har kommunen fått pengar till ensamkommande som inte gått åt.

Varför har ni inte sett till att använda pengarna, ni har haft makten?

– Politiskt ser vi olika på det här. Jag tycker att vi ska hjälpa till. Kommunen måste inte göra något, å andra sidan är det heller inte förbjudet.

Att mycket av problemen ändå löser sig, beror enligt Rebecka Hovenberg på att samhället utnyttjar civilsamhället för hårt.

Var det här en bra lag?

– Jag tänker att det var det möjligas konst. Från MP:s perspektiv så hade vi velat ha en bättre lag än detta, men det var den här lagen vi lyckades få till. Den ger många i gruppen en chans. Som jag ser det har kommunen en skyldighet att ta sin del av ansvaret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt