Polisen anmäldes för tjänstefel

Polisregion öst har anmälts för tjänstefel efter att ha slutat överlämna uppgifter över brottsdrabbade personer i Linköping och Norrköping till respektive kommuns brottsofferjour. Åklagare har nu prövat ärendet. Ingen förundersökning inleds.

26 juni 2018 06:00

I 30 år har samarbetet mellan polisen och lokala brottsofferjourer i Linköping och i Norrköping fungerat väl. Men i mars tog det stopp. Via mejl meddelade polisavdelningen, som har förmedlat stödjande kontakt till brottsofferjourerna, att från och med mars ska kontakterna förmedlas till riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Alla ärenden nu går via Stockholm och eftersom den nationella brottsofferjouren inte har någon aktiv jour varken i Linköping eller i Norrköping går aktuella ärenden nu till närliggande jourer i Mjölby, Motala, Örebro, Katrineholm och Nyköping.

Detta innebär att hjälpsökande brottsoffer som behöver den personliga kontakten hänvisas till dessa städer, i stället som tidigare till dem som jobbar lokalt. Bakgrunden till polisens beslut är att de lokala brottsofferjourerna i Linköping och i Norrköping har lämnat riksförbundet, Brottsofferjouren Sverige, vilket vi tidigare berättat om.

Läs mer: Riksförbundet vill hindra Linköpings avhopp

De två lokala brottsofferjourerna i Norrköping och Linköping hade begärt en omprövning av polisens beslut, hos polisregion öst, och fått avslag. Därefter har de vänt sig till Ulrika Herbst, regionpolischef öst och redogjort för vad som har hänt. I redogörelsen står det bland annat även att "anställda vid polisregionen har fattat ett internt beslut som frångår de bestämmelser som finns angående brottsoffers valfrihet till stöd" samt att "beslutet är taget på felaktiga grunder som inte stämmer med gällande lagstiftning". Efter att den här kritiken mot polisen har framförts upprättades en polisanmälan.

– Det var polisen själv som lämnade in en anmälan om grovt tjänstefel till åklagarmyndigheten. Vi utgick ifrån den lokala brottofferjourens skrivelse och enligt gällande reglering får Polismyndigheten inte bedöma den arten av kritik, det skulle handläggas av åklagare, säger Johan Levin, polismästare och chef för utredningsenheten polisregion öst, och fortsätter:

– Åklagare har nu prövat ärendet och beslutat att inte inleda någon förundersökning.

Vad ska polisen göra nu angående hjälp till brottsoffer?

– Vi har valt att samarbeta med riksförbundet Brottsofferjourer Sverige. Det är viktigt att poängtera att vi inte har tagit ställning i konflikten mellan de två lokala brottsjourföreningarna och riksförbundet, men vi har nu en ny situation där de två sidorna inte alls samverkar och vi har gjort vårt val, säger Johan Levin.

Har riksförbundet någon verksamhet i Linköping och Norrköping?

– Rikförbundet har försäkrat oss om att det finns kapacitet för det i Östergötland och att verksamheten är under uppbyggnad.

Varför kan ni inte samarbeta med både de lokala brottsofferjourerna på plats och Riksförbundet?

– Det ska vara enhetligt i hela landet och därför har vi valt riksförbundet Sverige även i Linköping och Norrköping.

Enligt Johan Levin får polisregionens beslut också stöd av den nationella operativa avdelningen (NOA), som ansvarar för brottsofferarbete inom Polismyndigheten.

Fakta

Kommunerna har huvudansvaret för att stödja personer utsatta för brott.

Både Norrköping och Linköping använder sig av ideella brottsoffer- och kvinnojourer som ett komplement till kommunens socialtjänst och har avtal där jourerna mot ersättning ska ge stöd åt brottsdrabbade.

Det är den så kallade Förundersökningskungörelsen, paragraf 13, som reglerar hur detta ska gå till: polisen ska tillfråga brottsdrabbade om de vill ha hjälp och stöd från exempelvis en brottsofferjour, och därefter lämna över uppgifter med namn, telefonnummer och typ av brott till jouren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa