Park ska få nya växter

Nu utreds Raoul Wallenbergs plats igen. Den här gången gäller det inte en total omgörelse för 11 miljoner utan om en översyn av planteringarna för 1 miljon.

22 september 2014 13:47

Landskapsarkitekt Åsa Wilke från Stockholm, samma konsult som kommunen anlitar för Vallaskogen, har i uppdrag att ge förslag på förbättringar av framför allt parkens planteringar. Hon väntas komma med en rapport inom ett par veckor.

– De befintliga strukturerna behålls, men parken ska få nya skönhetsvärden genom att vi väljer andra växter. Buskaget vid parkens ena långsida upp mot husen har inte längre så högt prydnadsvärde utan behöver bytas ut, säger landskapsarkitekt Jennie Mathiasson på teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Får den stora kastanjen vara kvar?

– Ja, med största sannolikhet. Det verkar ju också som om Linköpingsborna gärna vill ha den kvar och vi ska inte genomföra åtgärder som de inte efterfrågar, säger hon.

Till sommaren

Förutom att förnya buskplanteringen kan det handla om att byta ut rosorna till mer gammaldags sorter än vad som finns i dagens rabatter. Skulpturen "Människan och hennes genius" ska granskas och där kan bassängens botten behöva renoveras. Samhällsbyggnadsnämnden har avsatt en miljon kronor till underhållsåtgärderna. Ett tjänstemannaförslag ska presenteras för politikerna inom några månader.

– Min bedömning är att en mindre omdaning av parken kan utföras under sommarhalvåret 2015, säger Jennie Mathiasson.

Nationellt intressant

En strid om Raoul Wallenbergs plats seglade upp under 2012, då kommunen ville genomföra en total omvandling av parken och även ta bort bassängen som hör till skulpturen. Planen var att en helt ny park skulle stå klar till Raoul Wallenbergs 100-årsdag i början på augusti 2012. Östgöta konstförening reagerade mot planerna och väckte frågan om att förklara parken som byggnadsminne. Därmed blev parkens öde en fråga för länsstyrelsen, som lät trädgårdsantikvarien Maria Flinck utreda dess kulturhistoriska värde. Hon fann att parken är av nationellt intresse och föreslog att den skulle införlivas i det byggnadsminne som redan gäller för museibyggnaden. Östergötlands museum var med på en sådan lösning, men kommunen slog bakut.

Nej till byggnadsminne

Länsstyrelsen höll med Maria Flinck om att Raoul Wallenbergs plats har tillräckliga kvalifikationer för ett byggnadsminne. Men eftersom fastighetsägaren, det vill säga Linköpings kommun, var helt avvisande såg sig länsstyrelsen inte kunna förklara parken som byggnadsminne. Länsstyrelsens nej kom i juli förra året, men redan under våren 2013 hade kommunen övergett planerna på en total omdaning av parken. Opinionen mot den hade blivit för stor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!