Ökat intresse för science fiction

Omkring 230 personer följer Confuse – helgens tredagarskonferens i Linköping om science fiction och fantasylitteratur.

7 augusti 2015 13:13

Jonas Wissting, ordförande för Swecons kongresskommitté och Britt-Louise Viklund i programgruppen är nöjda med uppslutningen av medlemmar i Frimis konferenslokaler och korridorer. De märker ett ökat intresse för genren.

– Förr trodde folk att science fiction bara gällde ufon och utomjordingar, nu förstår man att det handlar om litteratur och film som man ser på med respekt, säger Britt-Louis Viklund till Corren.

Noveller bästa form

Programmet för de tre dagarna är mättat med föreläsningar och diskussioner. En av dem handlade under lördagen om science fiction i novellform. De fem deltagarna i expertpanelen var rörande eniga om att science fiction ska skrivas som noveller; det passar inte i romanform.

– Science fiction handlar inte om att ventilera hur personer utvecklas utan är idéer som belyses genom personers agerande. Det görs bäst som noveller, framhöll Tomas Cronholm, professor emeritus som alkoholforskare men med ett stort intresse för science fiction ända sedan ungdomen.

Nya plankar gamla?

John-Henri Holmberg, författare och översättare, såg temat för science fiction vara liv och intelligens med tolerans som värdegrund, oavsett ursprung. Övriga nickade bifall.

– Det kan gälla robotens värde kontra människans. Det är inte säkert att det vi upplever som verklighet behöver vara det, vi måste vara öppna för det annorlunda. En science fictionnovell är bra när den får en att tänka till, det räcker inte bara med spänning, sade författaren Eva Holmquist.

Hon har, precis om översättaren Anders Bellis, lagt märke till att många nytillkommande sciencefictionnovellisters alster förbluffande ofta är mer eller mindre identiska med noveller som gavs ut för över femtio år sedan.

– Antingen är de omedvetna om science fictions tidigare historia och uppfinner hjulet på nytt eller så gör de medvetna kopieringar, sade Anders Bellis.

Tre hedersgäster

Även om panelen framhöll att klassisk science fiction fortfarande är bäst ville ändå Tomas Cronholm summera så här:

– Det skrivs faktiskt en hel del science fiction idag som är bra också, det måste vi säga.

Särskilda hedersgäster under mässan är Kristina Hård, Sverige, Madeline Ashby, Kanada och Ben Aaronovitch, Storbritannien. Mässan började på fredagen och avslutas på söndag kväll med en efterfest kallad "Dead Dog-party".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!