Nytt styre kräver knivig uträkning

Linköping får vänta till mitten av oktober på klart besked om vem som ska styra kommunen. Det som just nu verkar mest troligt är ett alliansstyre i minoritet – men då finns risken att budgeten faller.

3 oktober 2018 06:00

Det är Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna som just nu försöker jämka ihop sig och det är inte helt enkelt. Före valet lovade exempelvis Kristdemokraterna att sluta planera dyr simhall och kostsamma idrottshallar, ett löfte som kan bli svårt att hålla om fyrpartialliansen ska enas.

De fyra sa redan när förhandlingarna inleddes att de behöver tid till mitten av oktober och Moderaternas Niklas Borg avslöjar inget om hur det går:

– Det är inte klart förrän det är klart. Det har jag lärt mig av många års politiskt arbete, säger han.

Även om de fyra lyckas så riskerar det att bli ett bräckligt bygge.

Jimmy Lindahl är statistikchef i Linköpings kommun och det är han som förser partierna med underlag. Han har räknat ut att om Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna regerar tillsammans – de bildar då en valkartell – så får de majoritet i de kommunala nämnderna och i kommunstyrelsen, men inte i fullmäktige.

– Jag har fått ett antal olika valkarteller att räkna på. Alltså, "vad innebär det om vi går samman på detta sätt", berättar han.

– Och här använder vi heltalsmetoden eller d’Hondts metod som den heter. Det kan vara bra att påminna om att det inte är den jämkade uddatalsmetoden som används, fortsätter Jimmy Lindahl.

Metoden ger resultatet att Alliansen får majoritet i nämnder och kommunstyrelse trots att de inte får majoritet i fullmäktige.

Kommunstyrelsen är kommunens maktcentrum så den som har majoritet där och i nämnderna kan uträtta ganska mycket – men det räcker inte. Alla större beslut måste också röstas igenom i fullmäktige och där gav väljarna endast 39 mandat till Alliansen. Det finns 79 ledamöter, vilket betyder att Alliansen är en man kort.

Även om många beslut alltså skulle rinna igenom nämnder och kommunstyrelse så skulle Alliansen få problem när exempelvis beslut om budgeten ska fattas.

Det är inget litet bekymmer.

Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller ihop och gör en gemensam budget så kan man anta att den får Vänsterns röster. I ett sånt läge räcker det med att Sverigedemokraterna vill visa sin makt genom att rösta på Socialdemokraternas budget – och då faller Alliansens budgetuträkning av hur Linköpingsbornas skattepengar ska användas.

Det är nästan 10 miljarder kronor årligen som de har att förvalta.

Samtidigt som de fyra allianspartierna försöker enas om en gemensam politisk plattform sitter Jakob Björneke och väntar. Han är Socialdemokraternas förhandlare och han har inte gett upp hoppet ännu.

– Jag försöker prata med dem, men de hänvisar till sina diskussioner så jag kommer inte så mycket längre just nu, säger han.

Hans enda hopp är att Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna inte klarar av att enas.

– Vi kommer ju bara in i diskussionen om deras samtal havererar, som han uttrycker det.

Statistikern Jimmy Lindahl har gjort en beräkning även på den valkartell som Jakob Björneke skulle kunna gilla.

Den skulle då innehålla Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet och den skulle få en tydlig majoritet i både nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Men några förhandlingar mellan dessa fyra pågår inte – inte än i alla fall.

Valkartell d’Hondts metod

När ett styre i en kommun ska formas bildas det som kallas valkarteller mellan partierna. I det läge som nu råder där det endast fattas ett mandat för Alliansen i fullmäktige så kan de med hjälp av valkartellen ändå få majoritet i nämnderna och kommunstyrelsen.

Om de nuvarande förhandlingarna för Alliansen går i lås så får Alliansen 6 röster av 11 i nämnderna. S, V, MP får 4 att fördela mellan sig om de lyckas bilda en egen valkartell. Om de inte ingår en valkartell så får V ingen plats i nämnderna. SD som inte förhandlar med någon om valkartell får 1 plats i varje nämnd.

Samma princip med valkarteller gäller i kommunstyrelsen men där finns 13 ledamöter. Om förhandlingarna går i lås får Alliansen 7, de rödgröna 5 och SD 1.

Kallas också heltalsmetoden, uppkallad efter den belgiska juristen Victor d’Hondt. Det här sättet att räkna används i kommuner medan platserna i riksdagen fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa