Nya planer väntar Folkungavallen

Bostäder på den gamla fotbollsarenan har utretts förr. Nu görs allt om för att också få in en simhall. Hanteringen upprör moderaten Christian Gustavsson som numera är i opposition.

24 februari 2015 16:31

Christian Gustavsson har ilsknat till över hur den nya s-ledda majoriteten styr kommunen.

Som läget är just nu finns ett gällande beslut fattat av de 79 ledamöterna i kommunfullmäktige. Det beslutet anger att simhallen ska byggas vid Stångebro och enligt Gustavsson bör inte majoriteten besluta om att starta planeringen av en ny simhall på Folkungavallen förrän fullmäktige fattat beslut om det.

– Att starta ett planprogram för Folkungavallen är bra, men ska simhallen omprövas så måste det passera både kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det är en investering på mellan 600 och 800 miljoner kronor och fullmäktiges ledamöter måste få inblick i vad det innebär innan man låser fast sig, säger han.

Det beslut han är upprörd över fattades av samhällsbyggnadsnämnden under onsdagen. Politikerna beslutade att starta ett planprogram för Folkungavallen som också innefattar simhallens placering.

– Man skulle strukit meningen om simhallen. Ge tjänstemännen uppdraget att jobba med området – det tar lång tid – och om fullmäktige senare i år fattar beslut om att simhallen ska in där så går det att hantera då. Vi ogillar att man tar en genväg och inte låter demokratin spela sin roll. Man borde ha den goda smaken att låta fullmäktige fatta sitt beslut först. Det är inte ett kommunalråd som ska fatta det beslutet, säger Christian Gustavsson.

Den han riktar sin kritik mot är Kristina Edlund (S) kommunalrådet som numera är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Jag anser inte att vi gör fel. Det här är en lokaliseringsutredning, vi startar ett planprogram för Folkungavallen och det gör vi utifrån att det behövs bostäder i innerstaden. Simhallen är bara en del i det hela och när det här är utrett och planprogrammet närmar sig ett nytt skede så kommer vi att gå tillbaka till kommunfullmäktige, säger hon.

Frågan om simhallens placering har blivit en riktig följetong.

Våren 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny simhall skulle byggas vid Folkungavallen.

Det beslutet gällde fram till december 2013 när samma fullmäktige beslutade att istället bygga vid Stångebro.

När det sen blev valrörelse hösten 2014 så lovade Socialdemokraterna att ändra det beslutet om de vann valet. Så blev det och S leder nu Koalition för Linköping.

Men sannolikt är inte sista ordet skrivet ännu om var den nya simhallen ska byggas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson