Nya jättestadsdelen tar form

Mellan 800 och 1 000 nya bostäder. En skola med plats för 500 elever. En ny vårdcentral. Ett nytt parkeringshus. Nu är stadsdelen Djurgården verkligen på gång. Byggstart kan ske redan nästa år.

30 juni 2019 07:00

Det är samhällsbyggnadsnämnden som tagit beslut att detaljplanen för den första etappen av Djurgården ska bli föremål för granskning.

Området är beläget strax intill redan befintliga affärsfastigheter, bland annat City gross, Systembolaget och Nordic wellness.

Av planen framgår att kommunen ser en blandad stadsbebyggelse växa fram där det i ett första skede rör sig om mellan 800 och 1 000 nya bostäder.

Dessa kommer att uppföras i huskroppar som är mellan 4 och 6 våningar höga.

Högst byggnadsvolymer finns intill ett stadsdelstorg där det också kommer att finnas en hållplats för kollektivtrafik.

Kring torget och hållplatsläget koncentreras lokaler för centrumverksamhet och handel.

Detaljplanen innehåller också en tomt med kapacitet att rymma en skola med upp till 500 elever samt plats för en vårdcentral.

Parkeringsbehovet för verksamheterna täcks i första hand av befintliga platser intill City gross, medan boendeparkering kommer att lösas genom att kommunens parkeringsbolag, Dukaten, bygger att parkeringshus i området.

– Vi tror inte att granskningsförfarandet ska ta särskilt lång tid. Efter sommaren räknar vi med att planen kan ligga klar för ett antagande, säger Muharrem Demirok (C) kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

När väl planen vunnit laga kraft kommer det inte att dröja särskilt länge innan det blir aktuellt med byggstart, uppger Demirok.

– Till att börja med handlar det om förberedande arbeten med olika infrastrukturprojekt för att möjliggöra för själva bostadsdelen. Men jag ser det inte som omöjligt att vi kommer igång med en byggstart redan nästa år.

Tanken är att det ska vara en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter och flera bostadsbyggare har visat intresse för vara med och exploatera Djurgården, förklarar Muharrem Demirok.

– Stångåstaden och Heimstaden har blivit tilldelade ett par hundra byggrätter vardera och så fort vi närmar oss ett antagande av planen kommer jag att kalla till mig aktörerna för att diskutera hur vi ska komma vidare i processen.

Demirok utesluter inte att de första bostäderna kan stå klara för inflyttning 2022 eller 2023.

– Och om allt rullar på som det ska kommer vi att kicka igång den andra etappen av Djurgården så fort den första är klar. Här planeras för ytterligare cirka 1 500 bostäder, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa