– Ja, säger Annika Konsmar som är projektledare på Arkeologerna i Linköping, nu är arbetshypotesen i stället att det är en fiskdamm.

Arkeologernas jobb ser ofta ut så där: de hittar något vid en utgrävning, drar sina slutsatser – och så gräver de vidare och hittar något annat som fullständigt kullkastar den första teorin.

Så blev det nu. Först trodde arkeologerna att de hade hittat en riktigt gammal källare.

Artikelbild

| Läggs igen. Nu lägger Jan Johansson igen området där träkonstruktionerna hittades.

– Men det saknades både nedgång och ingång, säger Annika Konsmar. Och så hittade vi en vattenränna i trä intill. Det var ju en ledtråd till att det handlade om vattenhantering.

Den nya teorin kompletteras ytterligare av det faktum att arkeologerna tidigare har hittat stora gropar i jorden, lerklädda på insidan. De var stora, fem gånger tolv meter, några ännu större.

– Jordprover som vi har tagit från de groparna och från en trälåda som vi hittade 2014 har innehållit hinnkräftor och musselkräftor. Det visar att vatten har varit stående i dem en längre tid. Vi hittade fiskben också.

En av de här grävda dammarna daterades till 1300-talet, alltså till den tid då franciskanerna var aktiva i området. Teorin är att deras kloster anlades 1287 och stängdes i samband med reformationen på 1500-talet då hospitalet anlades.

Artikelbild

| Brädor. Flera hundra år gamla plankor som bevarats väl i den syrefria miljön. Nu förstörs de snabbt.

Arkeologernas nyfunna träkonstruktion kan alltså ha varit en fiskdamm. De hittade en till i närheten, och kanske ytterligare en. De såg lite annorlunda ut, en hade låga plank till kanter och den sista hade plankor i stället för stockar i botten.

– Antagligen är det fiskdammar av olika generationer.

Artikelbild

| Vattenrännan. Nedkastad i en grop låg en träränna.

Munkarna hade fiskdammar, det vet man. Under senmedeltiden hade de fasta under en stor del av året och fick inte äta kött. I dammarna kunde de hålla färsk fisk eller odla fisk. Särskilt karpfisken var vanlig eftersom den gick att transportera levande långa sträckor. Fiskdammar omtalas från flera klostermiljöer och är även känt från Linköpingsbiskopen Hans Brask instruktioner.

– Men ingen har undersökt någon fiskdamm av den här typen tidigare, så information är svår att hitta.

Artikelbild

| Urtag. Konstruktionsdetalj från undersidan av den senaste fiskdammen.

Det allra sista som hittades i de här grävschakten var lämningarna av ett par grisar. De låg under plankbotten.

– Hade de gått ner sig i leran? undrar Annika Konsmar, Eller varför låg de där?

Artikelbild

Utgrävningarna av Eddan är inte riktigt avslutade. Den närmaste tiden ska arkeologerna gräva vidare åtta meter in under parkeringsytan, där jordhögen låg och där elhuset stod.